Villkor Villkor och juridisk information för att handla på lyreco.se

 

Företagsinformation
Vårt Miljö- och kvalitetsarbete
Cookiepolicy
Integritetspolicy
Integritetspolicy för chat online
Användarvillkor
Allmänna villkor > >
För konsument – Ångerrätt och retur

Allmänna Villkor
Allmänna Villkor För Företagskunder

Företagsinformation:

Din avtalspart för alla avtal som ingås genom webbplatsen www.lyreco.se (nedan kallad: "Webbplatsen") är:

Lyreco Advantage Sweden AB, (nedan kallade "Lyreco", "vi" eller "oss"),
Humlegatan 15,
Box 1777
501 17 Borås

Tel.: 033 - 20 65 75
Fax: 033- 20 65 22
E-post: SEkundservice@lyreco.com

Registreringsnr: 556091-3591
Momsnr: SE556091359101

Allmänna villkor för försäljning och leverans för postorderhandel och försäljning via internet.

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser, inklusive alla andra villkor och dokument som avses i dessa allmänna villkor (nedan kallade: "Villkoren") gäller för alla avtal och alla andra (rättsliga) förhållanden mellan Lyreco och företagskunder, som inte är konsumenter (nedan kallade "Kund", "du", eller "din"). Lyreco levererar inte till grossister eller återförsäljare. Läs dessa Villkor noggrant innan du beställer produkter från vår Webbplats och skriv ut eller spara en kopia av dessa Villkor för framtida behov.

1.2 Allmänna Villkor eller alla andra eventuella Villkor som Kunden tillämpar anses ogiltiga om inte dessa uttryckligen har godkänts av Lyreco.

1.3 Vår Webbplats är endast avsedd att användas av personer bosatta i Sverige. Vi tar inte emot beställningar från utanför Sverige. Genom att göra en beställning via vår Webbplats garanterar du att: 1) du är juridiskt kapabel att ingå bindande avtal, 2) du är minst 18 år och 3) du är bosatt i Sverige

1.4 Vissa produkter eller tjänster på vår Webbplats tillhandahålls av tredje part och inte av Lyreco. De allmänna villkoren för dessa parter kan gälla för sådana produkter eller tjänster. Kontrollera att du accepterar villkoren i sådana avtal och be om juridisk rådgivning vid behov, innan du beställer.

2. ERBJUDANDE & AVTAL

2.1 Alla erbjudanden och kampanjer, inklusive de som finns i Lyreco broschyrer, är utan förpliktelser om inte annat anges. Din beställning utgör ett erbjudande till oss för att köpa en produkt. Alla beställningar ska godkännas av Lyreco och vi kommer att bekräfta mottagandet av beställningen genom att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att produkten har beställts (nedan kallad "Orderbekräftelse" ). Avtalet mellan oss (nedan kallat "avtalet") börjar gälla först när vi skickar orderbekräftelsen, eller när Lyreco inleder genomförandet av avtalet inom fem (5) dagar efter beställning har gjorts.

2.2 Du kan göra din beställning per telefon på 033 - 20 65 75 (vi har öppet måndag till fredag 08.00 till 17.00), fax 033-20 65 22 eller via internet på www.lyreco.se Om du skickar din beställning via internet, får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse om avtalets innehåll.

2.3 Alla uttalanden om belopp, mått, beskrivningar och/eller andra beteckningar som finns på webbplatsen har gjorts med stor noggrannhet men är endast till för att identifiera produkten och utgör uppskattningar om inte annat anges. Uppenbara fel, som prismärknings-, räkne- eller skrivfel i erbjudanden, kampanjer, broschyrer, kataloger, orderbekräftelser, fakturor och andra skriftliga uttalanden från Lyreco är icke-bindande. (Test-)modeller eller ritningar är icke-bindande beskrivningar av respektive produkter. Alla eventuella garantier gällande kvalitet, hållbarhet, funktion och lämplighet för ett visst ändamål är endast bindande om detta uttryckligen anges av Lyreco. (t.ex. tekniska specifikationer för en produkt).

2.4 Om de produkter som du har beställt inte längre är tillgängliga, kan vi erbjuda dig ersättningsvaror med liknande egenskaper och kvalitet. Vi kontaktar i så fall dig för att fråga dig om du vill fortsätta. Om du inte vill behålla ersättningsprodukter kan du inom en rimlig tid från leverans avbryta din beställning. Vi ordnar då hämtning av sådana ersättningsprodukter från er.

2.5 Om du har gjort en beställning hos oss för leverans till en Lyreco-butik gäller avtalet mellan dig och oss och inte mellan dig och Lyreco-butiken.

3. LEVERANS OCH RISKER

3.1 Leverans sker i regel dagen efter om beställningen görs innan kl. 16.00 - med undantag för vissa orter, t.ex. orter norr om Sundsvall och Gotland. För beställningsvaror samt vissa möbler är leveranstiden 5-15 arbetsdagar. För mindre vanliga lasertoner och bläckpatroner tillkommer 3-5 dagars leveranstid. Vi försöker i möjligaste mån informera dig om beräknat leveransdatum när du gör en beställning. Beräknande leveranstider för produkter anges på vår Webbplats. Leveransvillkor är inte bindande och i otursamma fall överskrids beräknade leveranstider utan att detta ger Kunden rätt till någon ersättning, skadestånd eller upphävande av sina avtalsenliga skyldigheter.

3.2 Produkterna levereras endast efter godkännande av Kundens kontaktuppgifter. Om uppgifterna till exempel inte stämmer överens med artikel 1.1 i dessa Villkor har Lyreco rätt att häva avtalet och informera dig om detta per e-post, fax eller brev.

3.3 LeveransVillkoren börjar gälla samma dag som avtalet ingås, i enlighet med artikel 2.1. Om parterna har kommit överens om förskottsbetalning börjar leveransVillkor gälla när beloppet överförs till vårt konto.

3.4 Produkterna levereras av en transportör till adressen (lastbrygga, godsmottagning eller gatuplan), eller till en Lyreco-butik, som har angetts av Kunden. Leveranstiden är vardagar mellan 8.00 och 17.00. PostNord levererar utan att kontakta dig först och vi kan inte ange en exakt tidpunkt för leverans. Alla kan beställa telefonavisering till en kostnad av 50 kr exkl. moms, vänligen kontakta kundtjänst för att beställa avisering. Vid val av telefonavisering tillkommer en dag på leveransen. För butik gäller butikens öppettider. Budet som gör leveransen behöver din underskrift för alla produkter. Om du inte kan ta emot leveransen kan produkterna lämnas med en granne om de är villiga att skriva under för dessa. Om en beställning levereras till en Lyreco-butik för hämtning av Kunden skriver en av butikens anställda under att beställningen har mottagits. Observera att produkterna inte kan lämnas kvar på en uteplats, altan eller andra platser utanför hemmet eller en Lyreco-butik. För leveranser till ett kontor eller en adress försöker budet göra leveransen två gånger, och lämnar ett kort där han eller hon anger när leveransen kommer att göras nästa gång, om produkten har lämnats hos en granne eller om produkten kan hämtas på ditt lokala leveranskontor. När leverans har gjorts får du ett e-postmeddelande med mer detaljerad information om leverans och leveransVillkor om du ej är på plats och mottar leveransen. När du gör din beställning ska du ange vilken våning du bor på, om du inte bor på bottenvåningen. Observera att vi inte kan leverera till postboxar. Om ni önskar leverans till utlämningsställe eller annan tilläggstjänst vänligen kontakta vår kundtjänst.

3.5 Lyreco har rätt att göra delleveranser när detta kan anses rimligt.

3.6 Ansvaret för produkterna övergår till dig vid leverans av produkterna till budet eller annat transportmedel. Detta gäller även delleveranser, leverans av tjänster eller leverans (nedladdning) av digitalt innehåll. Om leveransen är försenad på grund av ett fel kunden har gjort blir kunden omedelbart ansvarig, utan att Lyreco måste meddela dem om detta, från den stund då Lyreco har angett att produkterna är redo för transport. Lyreco har sedan rätt att lagra produkterna å kundens vägnar och på kundens risk eller att sälja dem vidare till en tredje part. Kunden kommer att förbli ansvarig för inköpspriset och eventuella tillämpliga räntor eller kostnader, minus vinst som görs vid försäljning av produkter till tredje part om så är tillämpligt.

3.7 Synlig transportskada eller paket som saknas måste anmälas samt till chauffören eller ombud för utlämning samt vår reklamationsavdelning på 033-20 65 75 inom 24 timmar. Om skadan inte är synlig på ytterförpackningen ska skadan anmälas till oss inom 7 dagar efter att du mottagit leveransen. Efter denna tid utgår ingen ersättning. Om du har köpt vår totalgaranti har du 15 dagar på dig att anmäla en transportskada.

4. PRIS, BETALNINGSVILLKOR OCH ÄGANDE

4.1 Alla priser är nettopriser (exklusive moms). Ytterligare kostnader, såsom leveranskostnader, ska anges separat på hemsidan. Det finns en knapp på Webbplatsen för att växla mellan priser utan moms och med moms.

4.2 Priser kan komma att ändras när som helst, men sådana förändringar påverkar inte beställningar för vilka Lyreco redan har skickat en orderbekräftelse. Procentrabattflaggor ange vilken rabatt som ges, och är inte avsedda att ange vilket pris som faktiskt betalas.

4.3 Det säljs ett stort antal produkter på Webbplatsen och det är alltid möjligt att det, trots våra ansträngningar, finns vissa prisangivelser på Webbplatsen som är felaktiga. Lyreco verifierar normalt priserna när varan skickas ut, så att vi endast debiterar det lägre priset om en produkts rätta pris är lägre än det pris som anges. Om en produkts rätta pris är högre än det pris som anges på webbsidan kommer vi normalt, efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner före avsändandet, eller avvisa din beställning och meddela dig om sådant avslag. Vi är inte skyldiga att tillhandahålla produkten till dig till det felaktiga (lägre) priset, även efter att vi har skickat en orderbekräftelse, om prisangivelsen uppenbarligen och utan tvekan är fel och du rimligen borde ha identifierat det som en felaktig prisangivelse.

4.4 Betalning för samtliga produkter ska göras med kredit- eller bankkort. Vi ta emot betalning med följande kreditkort: American Express, Visa och MasterCard.

4.5 Fakturor skickas till leveransadress om separat fakturaadress ej angetts.

4.6 Kunden blir inte ägare till produkten förrän han eller hon har fullföljt alla sina åtaganden i enlighet med avtalet, inklusive, men inte begränsat till, betalning av inköpspriset och eventuella ytterligare kostnader, räntor, skatter och skadeersättning som kan uppkomma i enlighet med avtalet eller andra tillämpliga Villkor.

4.7 Kunden har inte rätt att sälja, hyra ut, lämna som säkerhet eller inteckna produkten på annat sätt, eller att eller över­låta produkterna till tredje part, helt eller delvis, med undantag för om detta sker inom ramen för kundens vanliga verksamhet.

4.8 Så länge kunden inte äger produkterna ska kunden omedelbart meddela Lyreco om produkterna blir (eller om det antas att de kan bli) intecknade på något sätt. Dessutom ska kunden sedan informera Lyreco om var produkterna finns och, om så önskas ge Lyreco tillgång till produkterna så snart Lyreco begär detta.

4.9 I händelse av beslagtagning av (en del av) produkterna, konkurs eller om kunden skjuter upp betalningen, ska kunden omgående underrätta den part som önskar utöva någon rättighet på produkten, om Lyreco äganderätt till produkterna.

4.10 Om kunden har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet och äganderätten för produkterna inte har överförts till kunden, men kunden har levererat dessa till en tredje part, är kunden skyldig att, på begäran av Lyreco, samarbeta för att ge Lyreco panträtt för alla eventuella krav kunden framlägger till den tredje parten, vad gäller leverans av produkterna till den tredje parten, oavsett alla ytterligare rättigheter Lyreco har enligt det här avtalet.

4.11 Om du väljer att betala med kredit- eller betalkort, har Lyreco har valt Ogone/Ingenico Payment Services ("Ogone") för PCI-kompatibla säkra betalningstjänster och transaktionen görs på Ogones webbplats. Ogones uppgifter är följande: "Ogone" står för företaget Ogone SAS, är ett så kallat förenklat aktiebolag (société par actions simplifié) med ett kapital på 40 000,00 € och säte i 75009 Paris, 5 Rue de Rochechouart, France, registrerat i Paris med nummer 435 236 898. Ingen kredit- eller betalkortinformation lämnas till Lyreco och för att genomföra transaktionen måste du godkänna Ogones villkor för att skapa en separat avtalsmässig förbindelse mellan dig och Ogone. Kontrollera att du kan gå med på Ogones villkor innan du väljer att betala med kredit- eller betalkort. Om de produkter som ska levereras till en annan adress än där ditt kredit- eller betalkort är registrerat kan vi behöva kontrollera dina uppgifter innan vi kan behandla din beställning.

5. GARANTI/KLAGOMÅL

5.1 Om du köpt produkter som inte tillverkats av Lyreco kan du ha rätt till (ytterligare) garanti (enligt Villkor) från den ursprungliga tillverkaren eller leverantören från Lyreco leverantör. Kunden kan aldrig göra anspråk på någon annan ytterligare garanti från Lyreco än den som Lyreco eller kunden har rätt till enligt garantin från tillverkaren och/eller leverantören av produkterna. Garantin för Lyreco produkter fastställs i artiklarna 5.2 och 5.9 i dessa Villkor.

5.2 Om kunden gör ett anspråk enligt en garanti som tillhandahålls av Lyreco, bör denne underrätta Lyreco om felet så snart som möjligt och i alla fall inom två veckor efter leverans av produkten, eller om det är ett dolt fel inom två veckor efter att det är rimligt att anta att upptäckt av detta var möjligt. Om detta inte görs förlorar kunden sin rätt att göra garantianspråk. Klagomål beträffande lättfördärvliga produkter (t.ex. livsmedel) bör göras inom fyrtioåtta (48) timmar efter leverans. Kunden kan inte härleda några rättigheter från det faktum att Lyreco hanterar ett klagomål.

5.3 Om kunden har upptäckt ett fel på en produkt ska han eller hon omedelbart sluta använda eller avinstallera produkten, och göra vad som står i hans makt för att undvika ytterligare skador.

5.4 Eventuella krav enligt garantin för produkter som tillverkas av Lyreco för material- eller tillverkningsfel kommer att resultera i en kostnadsfri reparation eller byte av produkter, efter Lyreco godtycke. Om det inte går eller inte är möjligt att reparera eller byta ut produkten kommer Lyreco att ersätta kunden för sina kostnader, som en sista utväg.

5.5 Efter rapportering av fel ska kunden göra det möjligt för Lyreco att undersöka produkterna. Kontroll av en defekt produkt ska göras på produktens aktuella plats, eller på Lyreco anläggningar, efter Lyreco godtycke. Kostnader för transport/återsändning ska betalas av Lyreco, såvida inte garantin nekas, då kunden blir skyldig att betala transportkostnader.

5.6 Kunden ska ge Lyreco en rimlig tid att genomföra undersökningen och reparera eller byta ut produkterna, eller återbetala köpeskillingen.

5.7 Garantiperioden beror på (typ av) produkt och ska fastställas av Lyreco från fall till fall. En (del av en) produkt som ska bytas ut eller ska återköpas tillhör Lyreco (igen) och ska återlämnas till Lyreco.

5.8 Eventuella defekter på produkter som är ett resultat av normalt slitage, eller någon annan yttre orsak, såsom, men inte begränsat till, skador på grund av transport av kunden, felaktig användning eller om kunden har gjort reparationer på produkten utan skriftligt tillstånd av Lyreco, kommer inte att omfattas av garantin.

5.9 Om Lyreco har reparerat eller bytt ut produkten, eller har ersatt inköpspriset som ett resultat av dess garantiåtaganden, kommer Lyreco bli helt befriad från sitt garantiåtagande och inte längre vara ansvariga.

6. ANSVAR OCH SKADEERSÄTTNING

6.1 Lyreco är aldrig ansvarig för direkta eller indirekta skador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, följdskador, immateriella skador, affärs- eller miljöskador för kunden eller tredje part.

6.2 Lyreco är inte ansvarig för transport av livsmedel av kunden, eller följderna av detta, även om livsmedlen transporteras med hjälp av produkter som levererats av Lyreco.

6.3 Oaktat artiklarna 6.1 och 6.2 eller annat som anges i dessa Villkor, kan ingenting i dessa Villkor på något sätt utesluta eller begränsa Lyreco ansvar för dödsfall eller personskada som har orsakats av vårdslöshet, bedrägeri eller förfalskning för alla sådana fall där det skulle vara olagligt för Lyreco att utesluta eller försöka undvika sitt ansvar. I den utsträckning lagen tillåter är Lyreco ansvar alltid begränsat till beloppet som anges i avtalet.

6.4 Såvida inte skador uppstår som en följd av uppsåt eller grov vårdslöshet från Lyreco sida, ska kunden ersätta Lyreco för alla krav från tredje part som har direkt eller indirekt samband med (användning) av produkter som levereras av Lyreco och kunden ska ersätta Lyreco för alla eventuella skador, inklusive (rättsliga) kostnader som kan uppstå på grund av sådana anspråk.

6.5 Om skada inträffar är kunden skyldig att begränsa, så långt det rimligtvis är möjligt, ytterligare eller andra skador.

6.6 I den utsträckning det är möjligt enligt lag ska alla eventuella klagomål tas upp med Lyreco inom ett (1) år.

7. ÅTERKÖP

7.1 Utöver dina rättigheter i artikel 6 i dessa Villkor och eventuella andra lagstadgade rättigheter som du har, kan du avbryta detta avtal utan att ange några skäl inom 30 dagar från den dag då du, eller en tredje part som anges av dig med undantag för budfirman, kommer i besittning av produkterna. För att utöva rätten att häva köpet måste du meddela oss: Lyreco Advantage Sweden AB, Humlegatan 15, Box 1777, 501 17 Borås, Telefon: 033 - 20 65 75, Fax: 033 - 20 65 90 E-post: SEkundservice@lyreco.com om ditt beslut genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev per post, fax eller e-post), som måste skickas innan ångerfristen har löpt ut.

7.2 Lyreco accepterar endast att köpet hävts eller produkten återlämnas om detta meddelas skriftligen inom angiven tidsperiod och om du samtidigt skickar:

 • Faktura eller annat bevis på betalning.
 • Den oanvända, oskadade och kompletta produkten.
 • Ursprunglig, oskadad produktförpackning.
 • Fullständigt och ej ifyllt garantibevis (där tillämpbart).

7.3 Rätten att häva avtalet gäller inte för följande:

 • Nedsatta produkter eller produkter som ingår i kampanjerbjudanden (rabattkuponger, kampanjer, erbjudanden, mm.)
 • Produkter som avlägsnats från ursprungsförpackningen.
 • Produkter som har tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som har anpassats till kunden på ett tydligt sätt.
 • Produkter som snabbt kan försämras eller har kort sista förbrukningsdatum.
 • Produkter som inte är lämpliga att återvända på grund av hälso- eller hygienskäl och där plombering brutits efter leverans.
 • Förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglade datorprogram vars plombering brutits efter leverans.
 • Leverans av en tidning, tidskrift eller magasin med undantag för prenumerationsavtal för sådana publikationer.
 • Digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret media.
 • Beställningsvaror.
 • Munskydd (sedan 2020-03-06)

7.4 Vad gäller icke-defekta produkter som har skickats tillbaka till oss får du full återbetalning för dessa när produkterna har mottagits i vårt lager och deras skick har kontrollerats.

7.5 Om delar är skadade eller saknas från din beställning, ska du kontakta oss inom 3 arbetsdagar efter att leverans har mottagits, eller om beställningen har levererats till en Lyreco-återförsäljare inom 3 arbetsdagar efter att du har hämtat produkterna från butiken, genom att ringa 033 - 20 65 75. Ring vår Kundtjänst på 033 - 20 65 75 för information om att återlämna produkter.

8. AVTALETS UPPLÖSANDE

8.1 Om kunden inte uppfyller alla sina skyldigheter i enlighet med det här avtalet eller de här Villkoren förlorar han omedelbart sina rättigheter enligt det här avtalet utan föregående meddelande och Lyreco har rätt att:

 • Avbryta utförande av avtalet och alla relaterade åligganden till dess att kundens uppfyllande av sina skyldigheter har säkrats.
 • Helt eller delvis säga upp avtalet och eventuella relaterade avtal, utan att hållas ansvariga för eventuella skador utan att detta påverkar några andra rättigheter Lyreco kan ha.

8.2 I händelse av konkurs, utebliven betalning, eller stängning eller likvidation av (del av) kundens företag, löses automatiskt alla avtal med kunden, såvida inte Lyreco meddelar kunden inom en rimlig tid att de önskar upprätthålla avtalet eller en del av detta, vilket också ger Lyreco rätt att vänta med uppfyllande av avtalet, utan föregående meddelande, tills dess att kunden har uppvisat tillräcklig säkerhet.

8.3 I händelse av konkurs, utebliven betalning, eller stängning eller likvidation av (del av) kundens företag, löses automatiskt alla avtal med kunden, såvida inte Lyreco meddelar kunden inom en rimlig tid att de önskar upprätthålla avtalet eller en del av detta, vilket också ger Lyreco rätt att vänta med uppfyllande av avtalet, utan föregående meddelande, tills dess att kunden har uppvisat tillräcklig säkerhet.

9. DATASKYDD

9.1 När du använder vår Webbplats, eller när du lägger en beställning och/eller ingår ett avtal kan Lyreco komma att använda dina personuppgifter. För mer information om hur vi använder dina personuppgifter ska du klicka på följande länk Integritetspolicy.

10. MARKNADSFÖRING VIA E-POST

10.1 När du registrerar dig på vår Webbplats kommer du att automatiskt få reklam via e-post. Du kan när som helst vid ett senare tillfälle välja bort säljerbjudanden via e-post genom att klicka på länken "avbryt prenumeration" längst ned i ett sådant e-postmeddelande eller genom att ändra dina inställningar för e-post när du loggar in på ditt konto. Det kan ta upp till 7 dagar innan ändringen börjar gälla. Du får då inte längre några säljerbjudanden via e-post, såvida du inte ändrar inställningarna för e-post igen.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Om Lyreco inte kan fullfölja sina åligganden på grund av en händelse som rimligtvis kan anses ligga utanför deras kontroll (kallat Force Majeure ) ska genomförande av avtalet avbrytas för den period som Force majeure-händelsen fortgår. Force majeure omfattar alla handlingar, händelser, icke-händelser eller olyckor som ligger utanför vår rimliga kontroll, oavsett om dessa är förutsedda eller inte, under perioden då avtalet gäller, och omfattar särskilt (utan begränsning) följande: strejk, lockout eller andra händelser inom industrin (Lyreco leverantörer), civila oroligheter, uppror, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om krig officiellt har förklarats eller inte) eller hot om eller förberedelse för krig, brand, explosioner, storm, översvämning, jordbävning, jordskred eller andra naturkatastrofer, att det inte går att använda järnvägar, frakt, flygplan, motortransporter eller andra medel för offentlig eller privat transport, att det inte går att använda privata telekommunikationsnätverk, begränsad funktion för rättssystem eller regering

11.2 När en Force majeure-händelse varar längre tid än två (2) månader, ska båda parterna har rätt att (delvis) lösa upp kontraktet, utan bli ansvarsskyldiga för skadeståndsersättning.

12. LAG OCH JURISDIKTION

12.1 Avtalet och dessa Villkor regleras av svensk lagstiftning. Avtalet undantas uttryckligen tillämpning av Wien-konventionen från 1980 angående avtal om köp av varor (CISG).

12.2 Alla eventuella tvister eller krav som uppstår till följd av eller i samband med sådana avtal eller deras bildande (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller krav) faller under den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Sverige.

13. ÖVRIGT

13.1 Kunden ansvarar för alla rättsliga (och icke-rättsliga) kostnader som tillkommer Lyreco som en följd av att kunden inte uppfyller sina åligganden enligt avtalet, dessa Villkor och eventuella andra relationer med Lyreco. De icke-rättsliga kostnaderna kommer att utgöra minst 15 % av det utestående beloppet, trots att Lyreco har rätt att göra anspråk på de faktiska kostnader som överstiger detta belopp.

13.2 Om Lyreco underlåter, någon gång under avtalsperioden, att insistera på att du ska fullfölja dina åligganden strikt enligt det här avtalet eller något av dess Villkor, eller om Lyreco inte utövar sin rätt till åtgärder för detta som de har rätt till enligt avtalet innebär detta inte att de avstår från dessa rättigheter och befriar dig inte från skyldigheten att uppfylla sådana åligganden. Om Lyreco friar dig från ansvar för bristande avtalsuppfyllande vid något tillfälle innebär detta inte att du friskrivs från framtida ansvar för bristande avtalsuppfyllande. För att friskrivas från ansvar för dessa Villkor vid något tillfälle krävs ett skriftligt uttalande om att du friskrivs för ansvar för just detta.

13.3 Kunden har inte rätt att överföra eller överlåta någon rättighet eller skyldighet i samband med avtalet eller dessa Villkor till tredje part utan föregående skriftligt godkännande från Lyreco. Lyreco har rätt att ställa upp vissa Villkor för att ge sådant tillstånd.

13.4 Om något av Villkoren i detta avtal av en behörig myndighet anses vara ogiltigt, olagligt eller inte går att upprätthålla i någon utsträckning kommer denna del av Villkoren att tas bort och övriga Villkor kommer att fortsätta att gälla i den utsträckning gällande lag tillåter.

13.5 Lyreco förbehåller sig rätten att revidera och ändra dessa Villkor då och då för att anpassas till eventuellt ändrade marknadsförhållanden som påverkar företagets verksamhet, teknikförändringar, ändrade betalningsmetoder, ändringar i relevanta lagar och riktlinjer och förändringar i systemets funktioner. För dig gäller de riktlinjer och Villkor som är giltiga vid den tidpunkt då du beställer produkter från Lyreco, såvida inte lagen eller ett regeringsorgan kräver att ändringar görs i dessa (vilket då kan komma att gälla beställningar du tidigare har gjort), eller om Lyreco meddelar dig om en ändring i dessa Villkor innan vi sänder dig orderbekräftelsen (då vi har rätt att anta att du har accepterat dessa ändrade Villkor såvida du inte meddelar oss om att du inte gör det inom sju (7) arbetsdagar efter att du har mottagit produkterna).Allmänna Villkor För Konsumenter

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser, inklusive alla andra villkor och dokument som avses i dessa allmänna villkor (nedan kallad: "villkoren") gäller för alla avtal och alla andra (rättsliga) relationer mellan Lyreco och konsumenter (en fysisk person som handlar för ändamål som ligger utanför hans näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke) som bor i Sverige (nedan kallad, "kund", "du", eller "din") och som ingås via webbplatsen www.lyreco.se (nedan kallad: "Webbplatsen" ). Läs dessa villkor noggrant innan du beställer produkter från vår webbplats och skriv ut eller spara en kopia av dessa villkor för framtida behov.

1.2 Vår webbplats är endast avsedd att användas av personer bosatta i Sverige. Villkoren gäller därmed för försäljning och leverans av produkter och tjänster (nedan kallade: "produkt" eller "produkter") inom Sverige. Vi tar inte emot beställningar som kommer utanför Sverige. Genom att göra en beställning via vår webbplats garanterar du att du har laglig möjlighet att ingå ett bindande avtal och att du är bosatt i Sverige. Du måste vara över 18 år för att kunna göra en beställning.

1.3 Vissa produkter eller tjänster på vår webbplats tillhandahålls av tredje part och inte av Lyreco. Sådan tredje parts allmänna villkor kan gälla för sådana produkter eller tjänster. Kontrollera att du accepterar villkoren i sådana avtal och be om juridisk rådgivning vid behov, innan du beställer.

2. AVTALSPART, KUNDTJÄNST

Din avtalspart för alla avtal som ingås genom webbplatsen är:

Lyreco Advantage Sweden AB (nedan kallade "Lyreco", "vi" eller "oss"),
Humlegatan 15,
Box 1777
501 17 Borås

Tel.: 033 - 20 65 75
Fax: 033 - 20 65 22
E-post: SEkundservice@lyreco.com

Registreringsnr.: 556091-3591
Momsnr: SE556091359101

Du kan kontakta vår kundtjänst för frågor, anspråk och klagomål mån-fre: kl. 8:00 - 17:00, på telefonnummer: 033 - 20 65 75, fax: 033 - 20 65 22 eller e-post: SEkundservice@lyreco.com. Om vi inte kan svara direkt på din fråga eller ditt klagomål, kommer du att få e-postmeddelande inom 5 arbetsdagar där dina frågor eller klagomål besvaras.

3. ERBJUDANDE & AVTAL

3.1 Alla erbjudanden och kampanjer på webbplatsen är utan förpliktelser om inte annat anges. Genom att klicka på "beställ" på webbplatsen ger du ett bindande erbjudande om att köpa produkterna i din varukorg. När du har avslutat betalningsprocessen på webbplatsen får du ett e-postmeddelande som bekräftar att din beställning har mottagits. Alla beställningar ska godkännas av Lyreco och avtalet mellan dig och Lyreco träder inte i kraft förrän Lyreco har bekräftat mottagandet av din beställning genom att skicka en orderbekräftelse via e-post, eller när Lyreco har inlett genomförandet av avtalet inom fem (5) dagar efter beställning. Om de produkter som du har beställt inte längre är tillgängliga, informerar Lyreco dig om detta och avvisar beställningen. Om det är möjligt, kan vi erbjuda dig varor av liknade art och du måste då göra en ny beställning. En orderbekräftelse kommer att skickas till din e-postadress om vi har fått ditt medgivande för att skicka e-post till den e-postadressen.

3.2 Alla uttalanden om belopp, mått, beskrivningar och/eller andra beteckningar som finns på webbplatsen har gjorts med stor noggrannhet men är endast till för att identifiera produkten och utgör uppskattningar om inte annat anges. Uppenbara fel, som prismärknings-, räkne- eller skrivfel i erbjudanden, kampanjer, broschyrer, kataloger, orderbekräftelser, fakturor och andra skriftliga uttalanden från Lyreco är icke-bindande. Alla eventuella garantier gällande kvalitet, hållbarhet, funktion och lämplighet för ett visst ändamål är endast bindande om detta uttryckligen anges av Lyreco. (t.ex. tekniska specifikationer för en produkt).

3.3 Om du har gjort en beställning hos oss för leverans till en Lyreco-butik gäller avtalet mellan dig och oss vid upphämtning av produkten av kunden, och inte mellan dig och Lyreco-butiken.

4. LEVERANSKOSTNADER

Utöver kostnaderna för köp av de beställda produkterna tillkommer leveranskostnaderna. Leveranskostnaderna beror på hur mycket och hur stora varor du har beställt. Eftersom produkterna kommer att skickas från vårt distributionscenter finns det ingen möjlighet att avstå från leverans eller undvika de kostnader detta innebär om du köper en produkt från oss. Beloppet för leveranskostnaderna anges tydligt på webbplatsen och under betalningsprocessen.

5. PRISER OCH BETALNING

5.1 Gällande priser är de som anges på webbplatsen. Alla priser är nettopriser (inklusive moms) i SEK. Ytterligare kostnader, såsom leveranskostnader, anges separat på hemsidan. Betalning kan göras med kredit- eller betalkort.

- Betal/Kreditkort

Vi accepterar följande betal- eller kreditkort: American Express, Visa, MasterCard. Beloppet, eller delar av beloppet vid eventuella delleveranser kommer att överföras från ditt konto när Lyreco sänder varorna

5.2 Observera att du måste betala för produkterna när du gör din beställning. Om du väljer att betala med kredit- eller betalkort, har Lyreco har valt Ogone/Ingenico Payment Services ("Ogone") för PCI-kompatibla säkra betalningstjänster och transaktionen görs på Ogones webbplats. Ogones uppgifter är följande: "Ogone" står för företaget Ogone SAS, är ett så kallat förenklat aktiebolag (société par actions simplifié) med ett kapital på 40 000,00 € och säte i 75009 Paris, 5 Rue de Rochechouart, France, registrerat i Paris med nummer 435 236 898. Ingen kredit- eller betalkortinformation lämnas till Lyreco och för att genomföra transaktionen måste du godkänna Ogones villkor för att skapa en separat avtalsmässig förbindelse mellan dig och Ogone. Kontrollera att du kan gå med på Ogones villkor innan du väljer att betala med kredit- eller betalkort. Om de produkter som ska levereras till en annan adress än där ditt kredit- eller betalkort är registrerat kan vi behöva kontrollera dina uppgifter innan vi kan behandla din beställning.

6. LEVERANS/UPPHÄMTNING

6.1 Produkterna levereras till någon av PostNords utlämningsställen eller till en Lyreco-butik i Sverige som har angetts av kunden. Leveranstiden anges på webbplatsen och under beställningsprocessen. Om du väljer att beställa flera produkter kan olika leveranstider kan gälla.

6.2 Leverans sker i regel dagen efter om beställningen görs innan kl. 16.00 - med undantag för vissa orter, t.ex. orter norr om Sundsvall och Gotland. Har vi tillgång till ditt mobilnummer får du en SMS-avisering om leverans och upphämtning. Saknar vi ditt mobilnummer kommer du aviseras via brev. Vid brevavisering tillkommer en dags leveranstid. PostNord levererar inte till postboxar. För beställningsvaror samt vissa möbler är leveranstiden 5-15 arbetsdagar. För mindre vanliga lasertoner och bläckpatroner tillkommer 3-5 dagars leveranstid.

6.3 Villkoren för leverans börjar gälla samma dag som avtalet ingås, i enlighet med artikel 3.1. Om parterna har kommit överens om förskottsbetalning börjar villkoren för leverans gälla när beloppet överförs till vårt konto.

6.4 Vi försöker i möjligaste mån informera dig om beräknat leveransdatum när du gör en beställning. Produkterna får endast levereras efter godkännande av kundens (kontakt-) uppgifter. Om uppgifterna till exempel inte stämmer överens med artikel 1.1 i dessa villkor har Lyreco rätt att häva avtalet och informera dig om detta per e-post eller brev.

6.5 Om delar är skadade eller saknas från din beställning, ska du kontakta oss inom skälig tid efter att leverans har mottagits, eller om beställningen har levererats till en Lyreco-återförsäljare inom skälig tid efter att du har hämtat produkterna från butiken, genom att ringa 033 - 20 65 75.

7. ERSÄTTNING

Du har endast rätt att kvitta motkrav under förutsättning att motkravet har fastställts av domstol eller godkänts skriftligen av Lyreco.

8. STÄLLA IN BETALNING

Du har endast rätt att ställa in en betalning om motkravet rör samma order.

9. RÄTT TILL KVARHÅLLANDE

Produkterna tillhör Lyreco tills dess att fullständig betalning av alla utestående belopp har mottagits.

10. SKADOR VID LEVERANS

Om produkterna levereras till dig med synliga skador (från transporten), ber vi dig att omedelbart underrätta budet och kontakta vår kundtjänst (se artikel 2 i villkoren) så snart som möjligt. Underlåtenhet att göra detta kommer inte att påverka dina rättigheter (till eventuella garantianspråk), men kan hjälpa oss att göra en anmälan eller klagomål hos budet eller dennes försäkringsbolag.

11. RÄTTIGHETER

Frånsett de undantag eller begränsningar Lyreco har rätt till enligt rådande lagstiftning, har du alltid rätt att utöva dina lagstadgade rättigheter för ett korrekt uppfyllande av avtalet, att avbryta avtalet och till ersättning för skador och/eller kostnader. Vad gäller eventuella krav på betalning av skadestånd eller kostnader gäller artikel 13 i dessa villkor.

12. GARANTI/REKLAMATION

12.1 Garanti

12.1.1 Du har alltid rätt till dina lagstadgade garantirättigheter för att säkerställa att den inköpta produkten ska uppfylla vad som utlovats av Lyreco. Om du köpt produkter som inte tillverkats av Lyreco kan du ha rätt till (ytterligare) garanti (enligt villkor) från den ursprungliga tillverkaren eller leverantören från Lyreco leverantör. Du kan aldrig göra anspråk på någon annan ytterligare garanti än den du har rätt till enligt Lyreco garanti eller lagstadgad garanti, eller från tillverkaren och/eller leverantören av produkterna.

12.1.2 Om du vill göra ett anspråk enligt en garanti som tillhandahålls av Lyreco ska du informera Lyreco om felet så snart du upptäcker den, enligt vad som rimligtvis är möjligt. Kontaktuppgifter: Lyreco Advantage Sweden AB, Humlegatan 15, Box 1777, 501 17 Borås, Telefon: 033 - 20 65 75, Fax: 033 - 20 65 22 E-post: SEkundservice@lyreco.com.
Klagomål beträffande lättfördärvliga produkter (t.ex. livsmedel) bör göras inom fyrtioåtta (48) timmar efter leverans.

12.1.3 Enligt Lyreco garanti för sina egna produkter kan anspråk göras för material- eller tillverkningsfel. Ett giltigt krav kommer att resultera i en kostnadsfri reparation eller utbyte av produkter, enligt Lyreco godtycke. Om det inte går eller inte är möjligt att reparera eller byta ut produkten kommer Lyreco att ersätta kunden för sina kostnader, som en sista utväg. Vad gäller eventuella krav på betalning av skadestånd eller kostnader gäller artikel 13 i dessa villkor.

12.1.4 Efter rapportering av fel skall du göra det möjligt för Lyreco att undersöka produkterna. Kontroll av en defekt produkt ska göras på produktens aktuella plats, eller på Lyreco anläggningar, efter Lyreco godtycke. Kostnader för transport/återsändning ska betalas av Lyreco, såvida inte garantin nekas, då kunden blir skyldig att betala transportkostnader.

12.1.5 Eventuella defekter på produkter som är ett resultat av normalt slitage, eller någon annan yttre orsak, såsom, men inte begränsat till, skador på grund av transport av kunden, felaktig användning eller om kunden har gjort reparationer på produkten utan skriftligt tillstånd av Lyreco, kommer inte att omfattas av garantin, såvida inte sådan användning eller sådana reparationer är otvetydigt anknutna till användning av produkterna.

12.2 Reklamation

12.2.1 Som konsument har du rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag. Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Reklamation ska ske inom skälig tid efter att felet upptäckts, att reklamera inom 2 månader efter att felet upptäckts ses alltid som inom skälig tid. Lyreco kommer att ersätta för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen, tex bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande.

12.2.2 Om du vill reklamera en vara, kontakta vår Kundstjänst: Lyreco Advantage Sweden AB, Humlegatan 15, Box 1777, 501 17 Borås, Telefon: 033 - 20 65 75, Fax: 033 - 20 65 22 E-post: SEkundservice@lyreco.com. Om du inte gör detta kan du förlora din rätt till garantianspråk.
Reklamation beträffande lättfördärvliga produkter (t.ex. livsmedel) bör göras inom fyrtioåtta (48) timmar efter leverans.

12.2.3 Efter rapportering av fel skall du göra det möjligt för Lyreco att undersöka produkterna. Kontroll av en defekt produkt ska göras på produktens aktuella plats, eller på Lyreco anläggningar, efter Lyreco godtycke. Kostnader för transport/återsändning ska betalas av Lyreco, såvida inte reklamationen nekas, då kunden blir skyldig att betala transportkostnader.

12.2.4 Eventuella defekter på produkter som är ett resultat av normalt slitage, eller någon annan yttre orsak, såsom, men inte begränsat till, skador på grund av transport av kunden, felaktig användning eller om kunden har gjort reparationer på produkten utan skriftligt tillstånd av Lyreco, kommer inte att kunna reklameras, såvida inte sådan användning eller sådana reparationer är otvetydigt anknutna till användning av produkterna.

12.2.5 Du som konsument har rätt att häva köpet om försening av leveransen uppstått och förseningen haft stor betydelse för dig som konsument eller om du före köpet meddelade dig att leverans en viss dag var avgörande för köpet.

13. ANSVAR OCH SKADEERSÄTTNING

13.1 Lyreco ansvar är begränsad i den utsträckning det är tillåtet av lag. Har du inte reklamerat felet inom tre år från det att du mottog produkten, förlorar du rätten att reklamera varan på grund av felet, om inget annat följer av särskild garantiutfästelse. Lyreco ansvarar aldrig för några skador som uppstår för kunden om:

 • Skadan uppstår till följd av brist på överensstämmelse med rådande lagar och förordningar, såvida inte Lyreco har tillverkat produkterna.
 • Skadorna är indirekta och/eller utgör följdskador.

13.2 Oaktat artikel 13.1 eller annat som anges i dessa villkor, kan ingenting i dessa villkor på något sätt utesluta eller på något sätt begränsa Lyreco ansvar för dödsfall eller personskada som har orsakats av vårdslöshet, bedrägeri eller förfalskning.

13.3 Om skada inträffar är kunden skyldig att begränsa, så långt det rimligtvis är möjligt, ytterligare eller andra skador.

14. RÄTT ATT FRÅNTRÄDA AVTALET

14.1 Kunden har rätt att frånträda avtalet inom 30 dagar från leverans i enlighet med följande:

Rätt att ångra köp och avbryta leverans av varor

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet utan att ange några skäl inom trettio dagar från den dag då du, eller en annan tredje part än transportören som indikerats av dig, tar varan i fysisk besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss: Lyreco Advantage Sweden AB, Box 1777, 501 17 Borås, Telefon: 033 - 20 65 75, Fax: 033 - 20 65 22 E-post: SEkundservice@lyreco.com om ditt beslut genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev per post, fax eller e-post), som måste skickas innan ångerfristen har löpt ut. Du kan använda det bifogade formuläret för detta men det är inte obligatoriskt. Blankett för Ångerrätt ligger som BILAGA längst ner på denna sida.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt medelande om att du tänker utöva ångerätten innan ångerfristen gått ut.

Effekter av att utöva ångerrätten

Om du frånträder detta avtal återbetalar vi alla belopp vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstått på grund av du har valt en annan leveranstyp än den billigaste standardleveranstypen som erbjuds av oss), utan någon onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar efter det att vi informeras om ditt beslut att frånträda det här avtalet. Vi kommer att betala ut dessa belopp på samma sätt som du gjorde den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen avtalar om annat betalningssätt. Det ska i vilket fall som helst inte leda till några extra kostnader för återbetalningen. Vi kan hålla inne med återbetalningen tills det att vi har mottagit varorna eller du har skickat oss ett bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som sker först.

Retur av varor

Om du väljer att utnyttja din rätt att frånträda avtalet ska du skicka tillbaka varorna eller lämna tillbaka dem till oss utan onödigt dröjsmål, och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar efter att du har informerat oss om att du vill frånträda det här avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Lyreco står för fraktkostnader under förutsättning att du kontaktat Kundtjänst och följt givna instruktioner.

Ansvar och garanti

Du är endast ansvarig för eventuellt minskat värde för varorna som uppstår på grund av annan hantering än vad som är nödvändig för att undersöka varornas art, egenskaper och funktioner.

Du bör känna till att det finns en lagstadgad garanti för att alla produkter som köps av oss genom vår webbplats är av tillräcklig kvalitet och är anpassade till de ändamål som produkter av den här typen normalt säljs för.

Företräde för vissa villkor

De ovan nämnda villkoren med avseende på rätten att frånträda avtalet är endast tillämpliga för avtal med konsumenter ("fysisk person som handlar för ändamål som ligger utanför dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke") och har företräde över villkor för försäljning som är och förblir tillämpliga på alla andra avtal och/eller frågor som inte omfattas av dessa villkor.

Rätt att ångra köp för flera olika varor i samma beställning men som levererats vid olika tillfällen

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda det här avtalet, även i de fall flera varor beställdes i en och samma beställning och levererades separat, utan att ange några skäl inom trettio dagar från den dag då du, eller en annan tredje part som indikerats av dig, annan än budet, tar den sista varan i fysisk besittning.

För att utöva din ångerrätt måste meddela oss: Lyreco Advantage Sweden AB, Box 1777, 501 17 Borås, Telefon: 033 - 20 65 75, Fax: 033 - 20 65 22 E-post: SEkundservice@lyreco.com om ditt beslut genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev per post, fax eller e-post) som måste skickas innan ångerfristen har löpt ut. Du kan använda det bifogade formuläret för detta men det är inte obligatoriskt. Blankett för Ångerrätt ligger som BILAGA längst ner på denna sida.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt medelande om att du tänker utöva ångerätten innan ångerfristen gått ut.

Effekter av att ångra köpet

Om du frånträder detta avtal återbetalar vi alla belopp vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstått på grund av du har valt en annan leveranstyp än den billigaste standardleveranstypen som erbjuds av oss), utan någon onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar efter det att vi informeras om ditt beslut att frånträda det här kontraktet. Vi kommer att betala ut dessa belopp på samma sätt som du gjorde den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen avtalar om annat betalningssätt. Det ska i vilket fall som helst inte leda till några extra kostnader för återbetalningen. Vi kan hålla inne med återbetalningen tills det att vi har mottagit varorna eller du har skickat oss ett bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som sker först.

Retur av varor

Om du väljer att utnyttja din rätt att frånträda avtalet ska du skicka tillbaka varorna eller lämna tillbaka dem till oss utan onödigt dröjsmål, och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar efter att du har informerat oss om att du vill frånträda det här avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Lyreco står för fraktkostnader under förutsättning att du kontaktat Kundtjänst och följt givna instruktioner.

Ansvar och garanti

Du är endast ansvarig för eventuellt minskat värde för varorna som uppstår på grund av annan hantering än vad som är nödvändig för att undersöka varornas art, egenskaper och funktioner.

Du bör känna till att det finns en lagstadgad garanti för att alla produkter som köps av oss genom vår webbplats är av tillräcklig kvalitet och är anpassade till de ändamål som produkter av den här typen normalt säljs för.

Företräde för vissa villkor

De ovan nämnda villkoren med avseende på rätten att frånträda avtalet är endast tillämpliga för avtal med konsumenter ("fysisk person som handlar för ändamål som ligger utanför dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke") och har företräde över villkor för försäljning som är och förblir tillämpliga på alla andra avtal och/eller frågor som inte omfattas av dessa villkor.

Rätt att ångra köp och leverans av tjänster eller digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret media

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal, även om det är ett serviceavtal eller ett kontrakt för leverans av digitalt innehåll som inte levereras på en konkret media, utan att ange några skäl inom trettio dagar från den dag då avtalet ingås.

För att utöva rätten att ångra köpet måste meddela oss: Lyreco Advantage Sweden AB, Box 1777, 501 17 Borås, Telefon: 033 - 20 65 75, Fax: 033 - 20 65 22 E-post: SEkundservice@lyreco.com om ditt beslut genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev per post, fax eller e-post) som måste skickas innan ångerfristen har löpt ut. Du kan använda det bifogade formuläret för detta men det är inte obligatoriskt. Blankett för Ångerrätt ligger som BILAGA längst ner på denna sida.

Effekter av att ångra köpet

Om du frånträda detta avtal återbetalar vi alla belopp vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstått på grund av du har valt en annan leveranstyp än den billigaste standardleveranstypen som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar efter det att vi informeras om ditt beslut att frånträda det här avtalet. Vi kommer att betala ut dessa belopp på samma sätt som du gjorde den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen avtalar om annat betalningssätt. Det ska i vilket fall som helst inte leda till några extra kostnader för återbetalningen. Vi kan hålla inne med återbetalningen tills det att vi har mottagit varorna eller du har skickat oss ett bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som sker först.

Retur av varor

Om du väljer att utnyttja din rätt att frånträda avtalet ska du skicka tillbaka varorna eller lämna tillbaka dem till oss utan onödigt dröjsmål, och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar efter att du har informerat oss om att du vill frånträda det här avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Lyreco står för fraktkostnader under förutsättning att du kontaktat Kundtjänst och följt givna instruktioner.

Ansvar och garanti

Du är endast ansvarig för eventuellt minskat värde för varorna som uppstår på grund av annan hantering än vad som är nödvändig för att undersöka varornas art, egenskaper och funktioner.

Du bör känna till att det finns en lagstadgad garanti för att alla produkter som köps av oss genom vår webbplats är av tillräcklig kvalitet och är anpassade till de ändamål som produkter av den här typen normalt säljs för.

Företräde för vissa villkor

De ovan nämnda villkoren med avseende på rätten att frånträda avtalet är endast tillämpliga för avtal med konsumenter ("fysisk person som handlar för ändamål som ligger utanför dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke") och har företräde över villkor för försäljning som är och förblir tillämpliga på alla andra avtal och/eller frågor som inte omfattas av dessa villkor.

14.2 För att utöva din rätt att frånträda avtalet kan du använda ett standardformulär för detta som bifogas som en bilaga till de här villkoren. Detta kan även laddas ned från webbsidan och finns även i e-postmeddelandet för orderbekräftelse. Du kan också frånträda avtalet genom att skicka ett otvetydigt skriftligt meddelande till Lyreco där du anger att du vill frånträda avtalet.

14.3 Rätten att ångra avtalet gäller inte för följande:

 • Varor som har tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som har anpassats till kunden på ett tydligt sätt.
 • Beställningsvaror.
 • Varor som snabbt kan försämras eller har kort sista förbrukningsdatum.
 • Varor som inte är lämpliga för att återvända på grund av hälso- eller hygienskäl och där plombering brutits efter leverans.
 • Förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglade datorprogram vars plombering brutits efter leverans.
 • Leverans av en tidning, tidskrift eller magasin med undantag för prenumerationsavtal för sådana publikationer.
 • Digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret media om leveransen redan har påbörjats med konsumentens föregående uttryckliga medgivande där han eller hon även har accepterat att han eller hon därigenom förlorar sin ångerrätt.
 • Munskydd (sedan 2020-03-06)
 • Handsprit (sedan 2020-05-05)

15. ARKIVERING

(Innehållet i) Avtalet kommer att arkiveras av Lyreco. När du slutfört din beställning finns det ingen möjlighet att hämta en kopia av avtalet via webbplatsen, men du kan hämta din orderinformation. Vi uppmuntrar dig att skriva ut eller spara avtalet.

16. SPRÅK

Det tillämpliga språket för detta avtal med Lyreco är svenska.

17. DATASKYDD

När du använder vår webbplats, eller när du lägger en order och/eller ingår ett avtal kan Lyreco komma att använda dina personuppgifter. För mer information om hur vi använder dina personuppgifter ska du klicka på följande länk Integritetspolicy

18. MARKNADSFÖRING VIA E-POST

När du registrerar dig på vår webbplats kan du välja att ta emot reklam via e-post. Du kan när som helst vid ett senare tillfälle välja bort säljerbjudanden via e-post genom att klicka på länken "avbryt prenumeration" längst ned i ett sådant e-postmeddelande eller genom att ändra dina inställningar för e-post när du loggar in på ditt konto. Det kan ta upp till 7 dagar innan ändringen börjar gälla. Du får då inte längre några säljerbjudanden via e-post, såvida du inte ändrar inställningarna för e-post igen.

19. LAG OCH JURISDIKTION

19.1 Avtalet och dessa villkor regleras av svensk rätt Avtalet undantas uttryckligen tillämpning av Wien-konventionen från 1980 angående avtal om köp av varor (CISG).

19.2 Alla eventuella tvister eller krav som uppstår till följd av eller i samband med sådana avtal eller deras bildande (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller krav) faller under den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Sverige.

Det är även möjligt att pröva vissa tvister hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

19.3 Tvistlösningsorgan är EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

BILAGA

Returformulär

 

Du kan även använda Konsumentverkets ångerblankett.