Villkor Villkor och juridisk information för att handla på lyreco.se

 

Företagsinformation
Vårt Miljö- och kvalitetsarbete
Cookiepolicy
Integritetspolicy
Integritetspolicy för chat online
Användarvillkor
Allmänna villkor
För konsument – Ångerrätt och retur > >

För konsument - Ångerrätt och retur

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet utan att ange några skäl inom trettio dagar från den dag då du, eller en annan tredje part än transportören som indikerats av dig, tar varan i fysisk besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss: Lyreco Advantage Sweden AB, Box 1777, 501 17 Borås, Telefon: 033 - 20 65 75, Fax: 033 - 20 65 22 E-post: SEkundservice@lyreco.com om ditt beslut genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev per post, fax eller e-post), som måste skickas innan ångerfristen har löpt ut. Du kan använda det bifogade formuläret för detta men det är inte obligatoriskt.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt medelande om att du tänker utöva ångerätten innan ångerfristen gått ut.

Effekter av att utöva ångerrätten

Om du frånträder detta avtal återbetalar vi alla belopp vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstått på grund av du har valt en annan leveranstyp än den billigaste standardleveranstypen som erbjuds av oss), utan någon onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar efter det att vi informeras om ditt beslut att frånträda det här avtalet. Vi kommer att betala ut dessa belopp på samma sätt som du gjorde den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen avtalar om annat betalningssätt. Det ska i vilket fall som helst inte leda till några extra kostnader för återbetalningen. Vi kan hålla inne med återbetalningen tills det att vi har mottagit varorna eller du har skickat oss ett bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som sker först.

Retur av varor

Om du väljer att utnyttja din rätt att frånträda avtalet ska du skicka tillbaka varorna eller lämna tillbaka dem till oss utan onödigt dröjsmål, och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar efter att du har informerat oss om att du vill frånträda det här avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Lyreco står för fraktkostnader under förutsättning att du kontaktat Kundtjänst och följt givna instruktioner.

Ansvar och garanti

Du är endast ansvarig för eventuellt minskat värde för varorna som uppstår på grund av annan hantering än vad som är nödvändig för att undersöka varornas art, egenskaper och funktioner.

Du bör känna till att dina produkter kan omfattas av garanti från Stapels, tillverkaren av produkten eller Stapels leverantörer. Enligt Lyreco garanti för sina egna produkter kan anspråk göras för material- eller tillverkningsfel, enligt vad som följer av garantivillkoren. Omfattas ditt krav av garantin, kan du ha rätt till exempelvis en kostnadsfri reparation eller utbyte av produkterna. Som konsument kan du även ha rätt att reklamera varor som avviker från vad som avtalats eller som följer av lag. Se våra allmänna villkor för mer information om garantier och reklamation.

Företräde för vissa villkor

De ovan nämnda villkoren med avseende på rätten att frånträda avtalet är endast tillämpliga för avtal med konsumenter ("fysisk person som handlar för ändamål som ligger utanför dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke") och har företräde över villkor för försäljning som är och förblir tillämpliga på alla andra avtal och/eller frågor som inte omfattas av dessa villkor.


Returformulär