Villkor Villkor och juridisk information för att handla på lyreco.se

 

Företagsinformation
Vårt Miljö- och kvalitetsarbete
Cookiepolicy
Integritetspolicy
Integritetspolicy för chat online
Användarvillkor > >
Allmänna villkor
För konsument – Ångerrätt och retur

Användarvillkor

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA. DESSA VILLKOR KAN HA ÄNDRATS SEDAN DITT SENAST BESÖK PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ACCEPTERAR DU DESS VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Lyreco.se ("Webbplats") ägs av Lyreco Sverige AB, Box 1777, 501 17 Borås ("Lyreco") och tillhandahålls för närvarande kostnadsfritt för användare som går med på att följa dessa Villkor. Lyreco förbehåller sig rätten att ändra den rättigheten när som helst, och att revidera dessa Villkor från tid till annan som Lyreco finner lämpligt. Användare som bryter mot dessa Villkor kommer att få sin tillgång stoppad och kan bli permanent förbjudna att använda Webbplatsen. Användare bör kontrollera dessa användarvillkor med jämna mellanrum. Genom att använda Webbplatsen, efter att vi genomfört förändringar av dessa Allmänna villkor, accepterar du dessa förändringar, oavsett om du faktiskt granskat dem.

ANVÄNDARE

Vi diskriminerar inte på grund av ålder, nationalitet, kön, sexuell läggning eller religion.

Ingen person under 18 år ska använda Webbplatsen utan medgivande från förälder eller vårdnadshavare. Vi uppmanar alla föräldrar och vårdnadshavare att kontrollera internetanvändning hos sina barn. Användning av Webbplatsen, av alla användare, likställs med att intyga att användaren är 18 år eller äldre.

COOKIES

"Cookies" är små krypterade datafiler (som innehåller referenser till användar-ID information från användaren och lagras på vår skyddade server) som kan skriva till din hårddisk när du har öppnat en Webbplats. Lyreco använder cookies för att förbättra din shoppingupplevelse hos oss. Om du vill veta mer om hur Webbplatsen använder cookies, vänligen se vår Cookiepolicy.

UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN & BEGRÄNSNINGAR

Det material som ingår häri, inklusive Webbplats design, text, grafik och dess urval och arrangemang är upphovsrättsskyddade © av Lyreco. ALL RIGHTS RESERVED. Lyreco®, andra varumärken och alla sidhuvuden, egen grafik och egna ikoner är service markSM och varumärken i Lyreco©. Alla andra varumärken, produktnamn och företagsnamn och logotyper som nämns här tillhör respektive ägare.

Webbplatsen och allt material på Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, bilder, illustrationer, posts, ljudklipp och videoklipp ("Materialet") tillhör Lyreco och dess dotterbolag och licensgivare och skyddas från obehörig kopiering och spridning av upphovsrätt som ägs eller licensieras av Lyreco genom upphovsrättlag, varumärkesrätt, internationella konventioner och annan immaterialrättslig lagstiftning. Du får inte reproducera, uppföra, bearbeta, publicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera på något sätt något material från Webbplatsen (eller någon annan Webbplats som ägs eller drivs av Lyreco eller dess dotterbolag eller närstående bolag) utan Lyrecos skriftligt tillstånd. Däremot kan du skriva ut på papperskopior, på delar av Webbplatsen med din enda avsikt att göra en beställning från Lyreco eller att ansöka om en kredit. Att skriva ut material för någon annan orsak, eller överföra material för användning på någon annan Webbplats eller modifiering, distribution eller nyutgivning av material utan Lyreco på förhand skriftliga tillstånd är strängt förbjudet. Varje ändring av material, eller någon del därav, eller användning av material för andra ändamål utgör en överträdelse av Lyreco eller tredje parts varumärkerätt eller andra äganderätter.

LÄNKAR

Lyreco är inte ansvarig för innehållet av någon extern Webbplats som kan vara länkade till eller från Webbplatsen. Länkarna tillhandahålls endast för din bekvämlighet och du använder dem på egen risk. Alla andra Webbplatser som nås från Webbplatsen är oberoende av Lyreco, och Lyreco har ingen kontroll över innehållet på sådana andra Webbplatser. Dessutom innebär en länk till en annan Webbplats inte att Lyreco befrämjar eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av sådan annan Webbplats. Under inga omständigheter får någon hänvisning till någon tredje part eller tredje parts produkter eller tjänster tolkas som ett godkännande eller stöd från Lyreco av denna tredje part eller av någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av en tredje part.

INTEGRITETSFRÅGOR

För Lyreco är det viktigt med integritetsfrågor för sina kunder. Om du vill veta mer om hur vi skyddar kundinformation finns i vår Integritetspolicy.

PRODUKT-OCH TJÄNSTER INFORMATION

För att underlätta att handla Lyreco produkter, erbjuder vi dig en omni-kanal shoppingupplevelse. Beroende på kanal kan du välja att använda, till exempel butiker, webbshoppar, kataloger, eller bara i telefonen, kan priserna på produkterna variera något och kommer alltid kunna ändras. Produkttillgänglighet och vissa priser som erbjuds på Webbplatsen (eller annan kanal) kan variera beroende på din plats. Priserna som visas på Webbplatsen gäller för produkter och tjänster på Webbplatsen. Pris och tillgänglighet kan ändras utan att det på förhand meddelas.

Vi försöker framställa alla produkter som visas på Webbplatsen på ett korrekt sätt; men, på grund av de tekniska skillnaderna i våra kunders utrustning, kan vi inte ansvara för fotografiska skillnader i storlek, form och färg på produkterna.

Mottagandet av en e-orderbekräftelse är helt enkelt ett erkännande av att vi har mottagit din förfrågan om order och utgör inte ett erbjudande att sälja. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av något objekt som säljs, eller förbjuda en försäljning helt och hållet, inklusive men inte begränsat till att förbjuda försäljning till återförsäljare.

ANVÄNDARES UPPFÖRANDE

Du samtycker till att du inte kommer att: (i) överföra via eller genom Webbplatsen någon information, data, text, filer, länkar, programvara, chatt, kommunikation eller annat material som är, eller som Lyreco anser vara olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, rasistiskt eller etniskt hatiskt eller på annat sätt stötande; (ii) försöker överföra något "virus", "trojansk häst" eller annan förstörande programvara eller störande anordning; (iii) avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot gällande nationell eller internationell rätt, inklusive men inte begränsat till, eventuella föreskrifter som har kraft av lag när du använder eller har åtkomst till Webbplatsen eller i samband med din användning av Webbplatsen, på något sätt; och (iv) göra intrång privatlivet eller bryta mot någon personlig eller äganderätt (inklusive immateriella rättigheter) av någon person eller entitet.

SKADESTÅND

Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att ersätta de Lyreco parter för alla anspråk, skador, förluster, skulder och stämningar (inklusive utgifter och advokatkostnader) som har förorsakats dem som uppstår ur eller i samband med ditt brott eller påstådda brott mot dessa Villkor (inklusive, utan begränsning, anspråk från tredje part för intrång i immateriella rättigheter). Du samtycker till att samarbeta så mycket som rimligen kan krävas för att försvara varje påstående. Lyreco förbehåller sig rätten att exklusivt föra sådan talan och anta kontrollen över ärenden som annars är föremål för skadeersättning av dig.

FRISKRIVNING, ANSVARSBEGRÄNSNING

Webbplatsen tillhandahålls av Lyreco "i befintligt skick" och "efter tillgänglighet". Lyreco ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, av (1) driften av Webbplatsen, (2) kvalitet, riktighet, fullständighet eller giltigheten av ett material på Webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på Webbplatsen, eller (3) att de funktioner som finns på Webbplatsen kommer att vara utan avbrott eller fel, eller att fel kommer att korrigeras, inklusive men ej begränsat till, underförstådda garantier för köpbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Lyreco ansvarar inte för tryck-eller skrivfel. Du godkänner uttryckligen att din användning av Webbplatsen sker på egen risk.

Webbplatsen kan även innehålla fakta, åsikter, yttranden, uttalanden och rekommendationer från utomstående personer och organisationer av tredje part. ingen av Lyreco parterna företräder eller godkänner riktigheten, aktualitet och tillförlitlighet hos råd, åsikter, uttalanden eller annan information som visas, laddas upp eller distribueras via Webbplatsen. Du bekräftar att all tillit till sådan åsikt, råd, uttalanden eller information kommer att vara på egen risk.

Ingen av Lyreco parterna är ansvarig för någon särskild, tillfällig, följdriktig, bestraffande eller andra indirekta skador som beror på användning av, eller oförmåga att använda, Webbplatsen eller information som finns på Webbplatsen, även om denna part har informerats om risken för sådana skador.

Vissa lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skadestånd. Om dessa lagar gäller dig, kan en del eller samtliga av ovanstående friskrivningar, undantag eller begränsningar inte gälla dig, och du kan ha ytterligare rättigheter.

TRYCKFEL

Även om vi gör allt för att ge korrekt information, kan felaktigheter eller fel uppstår, inklusive pris-och produktspecifikationer. I den osannolika händelsen att det finns ett skrivfel, kommer vi, enligt eget godtycke, antingen kontakta dig för instruktioner innan leverans, eller avbeställa din order och meddela dig om den inställda ordern. Lyreco förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, även efter det att en order har lämnats in oavsett om ordern har bekräftats och ditt kreditkort debiteras.

UPPSÄGNING

Lyreco kan, efter eget godtycke, avsluta eller stänga av din tillgång till hela eller delar av Webbplatsen, av någon anledning, inklusive, utan begränsning, brott mot dessa Villkor. I det fall dessa användarvillkor avslutas, kommer de restriktioner avseende material som förekommer på Webbplatsen samt utfästelser och garantier, skadestånd och begränsningar av skulder som anges i dessa allmänna villkor att leva vidare trots uppsägningen. I händelse av att du är missnöjd med de tjänster som tillhandahålls av Lyreco, är din enda gottgörelse att avsluta din användning av Webbplatsen.

KOMMENTARER, KLAGOMÅL OCH FRÅGOR

Vi välkomnar dina kommentarer om Webbplatsen. Dock skall alla kommentarer, idéer, anteckningar, meddelanden, förslag eller annan kommunikation som skickas till Webbplatsen vara och förbli Lyreco exklusiva egendom, och vi kan använda alla sådana meddelanden på alla sätt, inklusive reproduktion, tala om och offentliggöra dessa meddelanden, utan ersättning till dig. Om du har några frågor eller klagomål gällande brott mot dessa Villkor, vänligen kontakta oss.