Nätverk: routrar, accesspunkter och nätverksswitchar
Idag är fast och smidig tillgång till Internet grunden för den dagliga driften av de flesta kontor och företag. Störningar, för långsam nätverksanslutning eller en tillfällig brist på åtkomst till nätverket på kontoret kan leda till inte bara en betydande svårighet eller oförmåga att slutföra arbetet i tid utan också med ekonomiska förluster.

Visa mer
Nätverk