Om Lyreco Vi hjälper ditt företag framåt

 

Om Oss
Företagsansvar > >
Kontakta Oss
Lyreco Contract

Företagsansvar

Om du väljer Lyreco får du mycket mer än bara en ledande leverantör av kontorsprodukter. Lyreco Corporate Responsibility (CR)-arbete omfattar vårt engagemang i det samhällsansvar vi har som företag. Lyreco CR är uppbyggt kring fyra grundpelare - samhälle, mångfald, miljö och etik - och uttrycker vår önskan att bidra till samhället, verka för mångfald, ta ansvar för miljön och agera på ett etiskt korrekt sätt. Vi är medvetna om hur våra beslut påverkar våra intressenter och samarbetar med dessa för att ta fram ömsesidigt gynnsamma lösningar. Vi går från ord till handling inom vårt ansvarstagande.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här


Samhälle:

Vi ska verka för en positiv påverkan på de samhällen där våra medarbetare lever och arbetar. Detta gör vi genom att skapa arbete, volontärarbete och donationer.

Mångfald:

Vi värdesätter mångfald i medarbetares bakgrund, idéer och tankar. Allas lika värde är en självklarhet som genomsyrar rekryteringsprocess såväl som belöningssystem.

Miljö:

Vi förpliktigar oss att minimera och förebygga miljörisker och annan negativ miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi koncentrerar oss inte enbart på miljöpåverkan från våra egna aktiviteter utan arbetar för att göra det enklare för våra kunder, medarbetare och leverantörer att värna om miljön.

Etik:

Vi ska alltid agera etiskt korrekt. Vi värdesätter ärlighet, rättfärdighet och integritet högt och agerar om problemställningar uppstår. Vår Etikkod skapar ett tydligt förhållningssätt för våra anställda och vår uppförandekod skapar tydliga förväntningar på våra leverantörer.

Vi tror att genom att ta ett aktivt ansvar för vår gemensamma framtid blir vi en attraktiv arbetsgivare, samarbetspartner och samhällsaktör och skapar möjligheter för oss att växa lönsamt och ansvarsfullt.


Vi erbjuder ett sortiment av miljövänligare produkter till våra kunder. Sedan 2010 är en grupp av noggrant utvalda produkter som uppfyller vissa miljökriterier, märkta med vår Easy on the planet-logotyp. Sedan dess har vårt Easy on the Planet-sortiment ökat för varje år.

Lyreco fokuserar på de positiva förändringar som gör en stor skillnad för vår planet. Innovativa och miljövänligare produkter och tjänster tillsammans med insatser för att spara energi, minska avfall och främja gröna arbetsplatser är bara några exempel på vårt dagliga engagemang för miljön.

Leta efter denna symbol för miljövänliga produkter