Varför ska du välja Lyreco?

 

Brett Sortiment
Snabba Leveranser & Fri Frakt *
Fria Returer *
Engagerad Kundservice
Snabba Inköp
Säker Hemsida
Företagsanvar (CSR) > >
* Regleras av våra villkor

Företagsansvar på Lyreco

Företagsansvar är inbäddat i vår verksamhet som en nyckelstrategi för våra kunder och leverantörer. Vi samarbetar tätt med våra leverantörer för att bredda vårt utbud av hållbara lösningar samt att kunna erbjuda ett bredare urval av produkter och lösningar till våra kunder. Vi är medvetna om att vi har ett ansvar för att positivt påverka våra kunder, våra anställda och vår planet. Världen vi lever i är i konstant förändring och vi är övertygade om att vi kommer att vara konkurrenskraftiga, både med vårt miljöproduktsortiment samt med vårt Easy on the Planet-kundbelöningsprogram. Våra tre fokusområden är: Etik, Miljö och Samhälle.

Läs mer om vår hållbarhetsresa här:

Etik

Vi strävar efter att försäkra oss om att alla anställda, leverantörer och partners förstår och lever upp till vår etiska standard och Code of Conduct. Att främja en stark kultur, säkra ett etiskt bemötande och lagefterlevnad är högsta prioritet för oss. Vi berättigar samt håller samtliga individer i företaget ansvariga genom att sätta tydliga standarder, utbilda anställda om etiskt korrekt sätt att göra affärer och försäkra oss att vi som företag agerar lämpligt när etiska frågor eller misstankar uppstår.

 1. Lyreco arbetar endast med fabriker som möter våra standarder gällande pris, kvalitet, arbetarrättigheter, säkerhet samt miljö.
 2. Vi utför oberoende granskningar av våra leverantörer mot vår Code of Conduct. Vår Code of Conduct för leverantörer är integrerad i samarbetsavtalen.
 3. 206 fabriker granskades i riskländer. Under 2013 utförde vi 238 granskningar av socialt ansvarstagande.
 4. Om en leverantör får ett resultat som är mindre än 80% på våra revisioner, implementerar vi en CAP - Corrective Action Plan.

Miljö

Vårt miljöarbete innefattar en mångfacetterad strategi med program som berör nästintill samtliga delar av vår verksamhet. Vi strävar efter att vara en global hållbarhetsledare, minska effekterna av vår verksamhet på miljön och hjälpa våra kunder att göra detsamma. Detta gör vi eftersom vi anser att de är det rätta gentamot vår planet, våra kunder och vår verksamhets framtid.

 1. Våra affärsverksamheter har utvärderats av EcoVadis
 2. Vi besitter ISO14001-certifikat på flera av våra anläggningar i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige och Storbritannien
 3. Vi erbjuder mer än 16 000 produkter med miljöattributer som uppfyller våra Easy on the Planet-kriterier
 4. Sustainable Earth av Lyreco ™ är en miljömedveten produktlinje.

Samhälle

Vi har genom hela vår organisation flera olika samhällsengagemang. Våra åtaganden kommer fortsättningsvis att fokusera på:

 • Uppmuntra anställda att engagera sig lokalsamhället.
 • Ge tillbaka lokalsamhället i form av studiestöttning och arbetsträning där det är möjligt.
 1. Vi har årliga volontäraktiviter in Nederländerna, Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien för att stötta och ge tillbaka till lokalsamhället.
 2. Vi samarbetar med vår partner: Plant-for-the-Planet med att utbilda barn och ungdomar om klimatförändringar och dess utmaningar genom våra trädplanterings-/klimatakademier.

Mångfald & Inkludering

En förutsättning för ett framgångsrikt företag är en bred fördelning av personal med olika bakgrund samt perspektiv. Vi strävar efter att återspegla mångfalden av våra kunder även hos vår egen personal, såväl som de hundratals leverantörer och olika verksamheter vi arbetar med dagligen.

 1. Fjärde året i rad, har vi fått 100% i Human Rights Campaign's Corporate Equality index.
 2. Vi blev utnämnda till en av de "Bästa arbetsplatserna i LGBT-jämställdhet
 3. Vårt europeiska mentorprogram för kvinnor ger stöttning och kompetensutveckling.
 4. Vi spenderade över $303 miljoner hos flertalet olika och små leverantörer.
 5. Vi har 16 olika lokalavdelningar i vårt nätverk resursgrupper för medarbetare för att kunna erbjuda ett djupare engagemang samt forum för acceptans och förståelse av mångfaldsaspekter.