Nyfiber är framtidens hygienmaterial

Mjukpapper producerat av nyfiber ger inte bara ett mer hygieniskt papper. Det ger också ett papper som förbrukar mindre resurser och har ett lägre koldioxidavtryck genom hela livscykeln; från skogen, genom produktionen, till användaren och till sist som energiåtervinning. Med andra ord behöver man inte kompromissa med behaglig kvalitet, produktsäkerhet eller hållbarhet när man väljer produkter av nyfiber.

 
 

Hållbara råvaror

Katrins nyfiberprodukter är en viktig del av en hållbar bioekonomi eftersom 100 % av trädet används. Det mesta av virket är stockar (60 %) och används till träprodukter, som konstruktioner eller möbler. Cirka 25 % av virket är massaved som används vid tillverkning av massa och andra bioprodukter. Resterande 15 % av virket är grenar och toppar som kan användas för att producera förnybar energi.

 
 

Det råder brist på återvunnet papper och det blir alltmer utmanande när det gäller tillgänglighet och kvalitet. Returfiber behöver ofta transporteras långa sträckor, medan nyfiber som Metsä Tissue använder kommer från nordiska skogar.

 
 
 
 

Den nordiska skogen är dessutom större idag än den någonsin varit, tack vare långsiktigt och hållbart skogsbruk. Skogen binder kol under lång tid, både i träden som växer och i de träprodukter som tillverkas av dem.

 
 

Hållbar produktion

När man gör pappersmassa av nyfiber används mindre energi jämfört med pappersmassa av returfiber. Endast en åttondel av energin behövs. Det används en tredjedel så mycket vatten och 70 % mindre kemikalier i produktionen.

 

Tillverkat nära marknaden

Våra produkter tillverkas med närhet till våra råvaror och våra konsumenter. Lastbilarna som lämnar bruket är maximalt packade för att inte köra runt på onödigt mycket luft. Två viktiga delar, eftersom det minskar behovet av transporter och på så vis minskar koldioxidutsläppen. Vi strävar efter att hålla transportavstånden under 500 km från bruken där produkten tillverkas. Lokal produktion främjar dessutom den lokala ekonomin och lokala arbetstillfällen.

 

Hygieniskt för användaren

Mjukpapper producerat av nyfiber är renare än papper producerat av returfiber, eftersom det inte är någon risk att föroreningar från tidigare användning finns kvar. Därför är det mest hygieniskt och det bästa alternativet för handtorkning. Pappret har också längre och starkare fibrer och absorberar därför vätska mycket bättre. Det gör att papprets förmåga att mekaniskt ta bort bakterier ökar och att användaren snabbare blir torr om händerna. Dessutom behöver man inte använda lika mycket papper vilket gör att förbrukningen minskar.

KATRIN PLUS – NYFIBERPRODUKTER