Arbetsplatsen som fristad
Specialmaterial

Arbetsplatsen som fristad

En känsla av hälsa och välbefinnande på kontoret hemma eller på arbetet

Hälso- och säkerhetsrutiner på kontor, oavsett hemma eller på arbetet, är nyckeln till att ta hand om både dig själv och dina anställda. Det kan vara i form av att ha ett första hjälpen-kit till hands om någon har skurit sig med en kniv i köket. Det kan också vara att se till att kontorsstolen har rätt svankstöd eller att brandskyddsombudet har rätt säkerhetsutrustning och skyddskläder i händelse av en nödsituation eller en brandövning. Dessa mer traditionella aspekter av hälsa och säkerhet utgör grunden för att utveckla din säkerhet på arbetsplatsen.

Samtidigt som det är nödvändigt att ha ett program, förväntar sig anställda idag mer av sin kontorsmiljö än svankstöd på kontorsstolen och första hjälpen-kit. Genom att tillgodose enskilda sinnen kan kontorsmiljöer faktiskt stödja hälsan hos de anställda samtidigt som produktiviteten ökar. Det kan vara i form av skrivbord för stående och sittande arbete, förbättrad belysning, kontrollerad temperatur och ljudreduceringsteknik. Detta kan dock även omfatta mindre justeringar inom arbetsplatsen, som tillgänglighet till smartare snacks eller att ha ett husdjur som maskot på mindre kontor eller hemma.

Glada, friska anställda ger gladare, friskare mindre kontor eller hemmakontor.

" width=