Specialmaterial

Kontorshygien: den chockerande sanningen

10-12 % av sjukdomsrelaterad frånvaro inom EU orsakas av influensaviruset. Om vi tänker oss att en genomsnittlig person tillbringar 35-40 timmar per vecka på arbetsplatsen, samverkar med ett antal personer och rör vid olika ytor där influensaviruset kan finnas blir det tydligt hur stor vikten av hygien på kontoret är.

Forskning visar att influensavirusets genomsnittliga överföring på arbetsplatsen är 16,2 %. Denna smittohastighet kan få allvarliga konsekvenser för en verksamhet ur ett produktivitetsperspektiv, och även ur ett ekonomiskt perspektiv, då endast influensaviruset beräknas kosta 18,5 miljarder SEK inom EU. Det är viktigt att rengöringsprocedurer är genomtänkta och att områden som hyser bakterier identifieras och åtgärdas. Några av de saker som vi använder dagligen kan lätt förbises eftersom vi inte tar oss tid att verkligen bedöma hur den dagliga användningen av dessa saker kan påverka bakterierna som finns på dess yta. Med allt detta i åtanke bör du fråga dig själv: vet du hur smutsigt ert kontor verkligen är?

 

Det finns 10 miljoner bakterier på ditt skrivbord …

Ett genomsnittligt skrivbord är 400 gånger smutsigare än en genomsnittlig toalettsittring och 100 gånger smutsigare än ett genomsnittligt köksbord. Det är inget du kan se med blotta ögat då även det renaste skrivbordet kan ha massor av bakterier. En god hygien är viktigt för att minska överföringen av och mängden bakterier på skrivbordet. Många människor prioriterar bort att regelbundet städa skrivbordets ytor och en grundlig rengöringsrutin kan hjälpa till att minska mängden bakterier. Om du torkar av skrivbordet dagligen med universalrengöringsmedel minskar du mängden smuts och bakterier som du kommer i kontakt med varje dag. Ett universalrengöringsmedel är en mångsidig och effektiv produkt som du kan använda på en mängd olika ytor, vilket gör de områden du befinner dig i närheten av mycket mer hygieniska.

 

Omkring 80 % av vanliga sjukdomar sprids via beröring

Varje gång du trycker på en telefon, på ett tangentbord eller på en mus sprider du bakterier. Om du tänker dig antalet gemensamma objekt och områden som du vidrör varje dag, från mobiltelefoner till dörrhandtag, kök och vattenkokare, och antalet personer förutom dig själv som också rör vid dessa, så inser du att risken för bakterieöverföring och bakterieansamlingar är oerhört stor. Det sägs att influensaviruset kan överleva på ytor i upp till tre dagar, vilket gör rengöringen och hygienen till ett stort problem.

 

Genomsnittligt antal bakterier per yta

Eftersom tre av fem infektioner orsakas av smutsiga händer kan det vara värt att poängtera en handtvättguide där korrekta handtvättningsprocedurer beskrivs. Det sägs att endast 40 % av alla människor tvättar händerna efter ett toalettbesök, vilket innebär en dramatisk ökning av spridningen av sjukdomsbakterier. Antibakteriell handtvål är en utmärkt förebyggande åtgärd och viktig för alla badrum eller kök på kontoret. Om du placerar antibakteriell handtvål i utrymmen där bakterieöverföringen utgör en betydande risk kan det uppmuntra de anställda att vidta denna extra försiktighetsåtgärd före måltider och efter toalettbesök.

 

11 % av kontorspersonal rengör inte sitt tangentbord

Ett genomsnittligt tangentbord kan hysa 7 500 bakterier, och då det är ett viktigt arbetsverktyg för alla kontorsarbetare behöver det rengöras regelbundet. I mellanrummen mellan tangenterna kan det samlas smuts av alla sorter, såsom matrester och även döda hudceller, som kan främja tillväxten av bakterier. Om kontoret är en flexibel arbetsplats bör de anställda få rätt verktyg för att rengöra sin arbetsstation före användning. Det är viktigt att, när det är möjligt, minska risken att anställda kommer i kontakt med virus som kan leda till sjukdom. Multifunktionella servetter eller speciella rengöringsdukar kan eliminera en stor del av dessa bakterier

 

Du kan bli sjuk av att äta vid skrivbordet
Förutom förkylnings- och influensavirus finns det vissa bakteriesorter som vi stöter på i kontorsmiljö som utgör ett hot mot vår hälsa. Det är viktigt att avråda de anställda att äta lunch vid sitt skrivbord då det finns en allvarlig risk för att maten förorenas av bakterier från omgivande utrustning. Om någon skriver och äter samtidigt kan tangentbordets bakterier enkelt överföras från händerna till maten.

E. Coli kan nå tangentbord och dörrhandtag när händerna inte är ordentligt tvättade efter toalettbesök. Denna typ av bakterier kan leda till oroliga magar.

Bakterien enterococcus faecalis finns på tangentbord och kan överleva i så länge som 24 timmar. Denna typ av bakterier kan orsaka infektioner i urinvägarna.

 

Tillåt distansarbete vid sjukdom
Distansarbete är något många företag anser minska spridningen av sjukdomar såsom influensa. Detta är särskilt relevant när sjukdomen är smittsam men inte försvagande, för att skydda resten av personalen. Influensaviruset kan spridas från upp till 1,8 meter, så det är viktigt att vidta rätt försiktighetsåtgärder. En frisk personal är en produktiv personal och med distansarbete kan du göra en stor skillnad när det gäller att minska överföringen av sjukdomar och frånvaro som det annars hade resulterat i.

Se till att de anställda känner till de hygienrelaterade regler som företaget har upprättat. Hälsan och säkerheten på ett kontor är något som varje individ ansvarar för. Att omvärdera era nuvarande rutiner gällande hälsa, hygien och renlighet på arbetet är det första steget mot att minska virusrelaterade sjukdomar på arbetet och spridningen av bakterier på arbetsplatsen. Att förebygga är bättre än att bota.