One size does not fit all: att leda flera generationer
Specialmaterial

One size does not fit all: att leda flera generationer

Dagens arbetsplatser består av flera olika generationer som ser och upplever världen på sina egna unika sätt. Generation X, generation Y, generation Z – alla generationer har olika behov och det kan vara en svår uppgift att möta alla.

Att förstå skillnaderna mellan olika generationer och att ha förståelse för vad de värdesätter och hur de arbetar är viktigt för ett effektivt ledarskap. För att förenkla det för dig har vi samlat praktiska tips på hur du håller Generation X, Millennials och Baby Boomers glada och produktiva på jobbet. Vi har också samlat information om vad anställda tycker om de olika generationerna på arbetsplatsen, för ännu djupare förståelse.

Vad som karaktäriserar Baby Boomers:

Baby Boomers är den äldsta generationen på arbetsplatsen och föddes i mitten av 1940-talet fram till 1960-talet. De växte upp under efterkrigstiden och var den första generationen som fick skörda frukterna av en värld i fred och är kända för att vara väldigt plikttrogna och ansvarsmedvetna.

Baby Boomers definierar ofta sig själva utifrån sina insatser på jobbet och är den första generationen som fick möjligheten att glänsa på jobbet. De motiveras av att uppnå mål och är ytterst karriärfokuserade. 80 % av deltagarna i en nyligen genomförd undersökning ansåg att Baby Boomers har en exekutiv närvaro.

Baby Boomers växte upp när världen var i stor förändring och har inpräntats med att de kan göra stor skillnad på egen hand. Det gör dem till en ytterst självständig grupp med stor tillit till sig själva på arbetsplatsen. Som den äldre generationen är det många som ser upp till dem och de agerar exempel för företagen de arbetar på.

Här hittar du våra  nyheter, tips och tricks, plus 100kr rabatt! Här hittar du våra nyheter, tips och tricks, plus 100kr rabatt! Prenumerera

Vad som karaktäriserar Generation X:

Den här lilla generationen klämdes in mellan två stora demografiska grupper, Baby Boomers och Millennials och har fått erfarenhet från båda sina grannar. Generation X föddes från mitten av 1960-talet till mitten av 1980-talet och skapade en helt ny dimension på arbetsplatsen.

 

77 % av deltagarna i den tidigare nämnda undersökningen ser Generation X som teknikkunniga och revolutionerande. Överlag ses de som samarbetsvilliga arbetare (70 %), relationsbyggande (72 %) och den mest produktiva generationen på arbetsplatsen (73 %).

 

Den här generationen kanske är liten, men den har definitivt ett stort inflytande på den moderna arbetsplatsen.

Vad som karaktäriserar Millennials:

Generationen Millennials föddes mellan mitten på 1980-talet och mitten på 1990-talet och utgör majoriteten av de unga anställda. De växte upp i en tid som var kantad av ekonomiska framgångar och uppfostrades med höga förväntningar och höga ambitioner. När Millennials ålder gjorde det dags att bli en del av arbetsmarknaden var Sverige mitt i en lågkonjunktur, vilket gjorde det svårt att hitta jobb och få användning för ambitionerna. Så hur är det att jobba med Millennials?

 

Deras entusiasm vann med 68 % i en amerikansk undersökning av alla tre nyckelgenerationer. 67 % av deltagarna var överens om att de är bra varumärkesambassadörer, bättre än de andra generationerna.

 

För Millennials handlar det inte bara om prestation, de motiveras av lön (60 %), erkännande (29 %) och balans på jobbet (29 %). Två tredjedelar anger även att möjligheten att lära sig nya saker är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till att överväga ett nytt jobb. 41 % sade också att de skulle byta jobb för att få arbeta med en mer kompetent chef.

Den här nya generationen verkar ha en fallenhet för att hitta jobb, så det är viktigt att försäkra sig om att deras behov möts. Över hälften (54 %) säger att de har ögonen öppna för nya jobbmöjligheter, mer än både Generation X och Baby Boomers.

Vilka är Xennials?

Xennials är mikrogenerationen vars kategorisering fortfarande omdebatteras. De föddes mellan 1977 och 1983 och ses som en delmängd av befolkningen som delar egenskaper med både Generation X och Millennials. De har vuxit upp med teknologi, men är fortfarande gamla nog att minnas tiden då vi inte var beroende av den. Till skillnad från Millennials hade de inte obegränsad tillgång till internet. När man jobbar med människor från den här åldersgruppen är det viktigt att komma ihåg att de förmodligen kan svara bra på ledarskapstekniker som fungerar för Millennials och Generation X, så det är viktigt att du skräddarsyr ditt förhållningssätt.

 

Så hur leder du alla dessa olika generationer med deras varierande behov och motivation? Med så stora åldersskillnader på arbetsplatsen går det inte att välja ett enda förhållningssätt. Genom att ta de olika generationernas egenskaper i beaktning hittar du nycklarna till ett effektivt ledarskap.

 

Om det är möjligt kan du utforma övningar för generationsskillnader. Det kommer att hjälpa dina anställda att ställa fördomarna åt sidan och se vilka värden som varje generation bidrar med på arbetsplatsen. Ta dig tid att kommunicera alla förändringar med dina anställda så att de förstår tankegångarna och fördelarna. Uppmuntra nätverkande för att de anställda ska kunna lära sig av varandra och dela insikter, erfarenheter och idéer både över olika avdelningar och generationer. Omfamna också användningen av mentorskap mellan äldre och yngre generationer på arbetsplatsen. Den relationen låter den äldre generationen känna att deras erfarenhet värdesätts och Millennials får sitt behov av feedback tillgodosett. Överlag gäller regeln att ju mer du låter olika generationer samarbeta, desto bättre kommer de att förstå varandra.

Som chef kan det under alla förhållanden vara svårt att hålla alla glada, men det är ännu svårare om arbetsgruppen består av flera olika generationer. Med en grundläggande förståelse för de anställdas olika värden och ambitioner och en känsla för vad de vill ha ut av sin chef, kan du snabbt anpassa dig efter deras behov.