Tips & Tricks

5 sätt att skapa och uppmuntra till en hälsosammare arbetsplats

Dagens företag tar stora kliv mot att prioritera hälsan på arbetsplatsen – allt från att bekämpa förkylningar till att minska värk och smärta. Genom att satsa på sin personals välbefinnande på arbetsplatsen kan företagen minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och stärka de anställdas lojalitet. Inom de här fem områdena kan ditt företag bidra till personalens hälsa och integrera ett hälsosamt liv i arbetsmiljön.

1. Kontorsdesign med välbefinnande i åtanke

Under kontorstid blir arbetsplatsen i många fall ett andra hem. Många anställda spenderar minst hälften av sin vakna tid där – de sitter i kontorsstolen fler timmar än de sover i sin säng. Från arbetsstolar och tangentbord till taklampor har företaget oändliga att öka personalens välbefinnande, genom väldesignade och ergonomiska arbetsytor, och öka välbefinnandet för kontoret i sin helhet.

Tänk på följande när du skapar ett kontor som främjar välbefinnande:

 • Utvärdera ergonomin: Arbetet kan bokstavligt talat vara en riktig plåga om möblerna inte avlastar personalen så att de kan arbeta bekvämt. Hela 86 % av arbetstagare rapporterar för övrigt att de upplever sina kontorsmöbler eller utrustning som obekväma. Det positiva i det hela är att det ofta är enkelt och kostnadseffektivt att skapa en bekvämare kontorsmiljö med ergonomiska stolar, tangentbord och skrivbord med justerbar höjd samt skärmstativ. På så sätt ökar komforten och välbefinnandet på arbetsplatsen, samtidigt som man minskar risken för potentiella ersättningskrav från arbetstagare.
 • Undersök inomhusluftens kvalitet: Föroreningar i inomhusluften syns inte, men det betyder inte att de ska ignoreras. Enligt gällande förordningar kan föroreningsnivåerna i inomhusluften vara från fem till 100 gånger högre än vad den är utomhus. Företaget kan undvika att allergier bryter ut eller förvärras genom att fundera över möbeltyger, prova att använda så giftfria färger som möjligt och ställa ut växter för att motverka de föroreningar som ändå finns.
 • En ljus idé: Glöm inte att se över belysningen. Om innerbelysningen är god blir det lättare för personalen att arbeta bra, eftersom de slipper anstränga ögonen. Förutom att bättra på humöret så kan naturligt ljus och dagsljus även hjälpa företag att få LEED-poäng (Leadership in Energy and Environmental Design). Ljusdimrar och automatisk avstängning bidrar också till LEED-poäng, eftersom personalen själva kan ställa in en bekväm belysning som de vill ha den.

 

2. Gör rent hus

 • Använd dörrmattor: Smutsiga och hala golv ser illa ut, och de kan även utgöra en hälso- och säkerhetsrisk för människorna i byggnaden. Att lägga ut dörrmattor vid ingångspassager är ett viktigt första steg i kampen mot dessa problem. Med effektiva mattor kan ungefär 90 % av all smuts och jord som förs in en byggnad hållas kvar inom 3 till 4,5 meter från entrén.
 • Sträva efter hållbara rengöringsmedel. Traditionella rengöringskemikalier kan avge ångor och föroreningar som kan försämra luftkvaliteten och påverka hälsan negativt. Man kan bidra till en bättre arbetsmiljö genom att välja miljövänligare rengöringsmedel som inte innehåller så många lättflyktiga organiska föreningar och som är luktfria eller har svag lukt.
 • Stoppa möglet innan det blir ett problem. Ska man kunna eliminera hälsorisker som är förknippade med mögel är det viktigt att använda rengöringsmedel förebyggande. Rengör ventilationsgaller, filter och golvbrunnar regelbundet, och undvik att blöta ytorna för mycket. På så sätt förebygger du tillväxt av mögel. Avlägsna omedelbart och noggrant eventuellt mögel.

 

3. Ett äpple om dagen …

En hälsosam kost är ett viktigt första steg för ett starkt immunsystem och en hög energinivå. Att uppmuntra till hälsosamma matvanor är ett annat sätt att bidra till välbefinnandet på arbetsplatsen. Det är ingen hemlighet att det vi äter kan bidra till viktuppgång och trötthet – problem som ofta förvärras av stillasittande. För att bidra till sin personals hälsa kan företag vägleda sina anställda mot ansvarsfulla och hälsosammare matvanor. Här är några tänkvärdheter som kan läggas till i checklistan:

 • Fyll på fikarummet: Hjälp de anställda att hålla sig alerta och friska med ett smart urval av tilltugg som stillar hungern. Erbjud populära alternativ som studenthavre, müslibars och vatten på flaska (sådant är också enkelt att förvara). Genom att fritt tillhandahålla ett urval av sunda snacks till sin personal undviker företaget att de anställda måste rusar iväg för att köpa något att äta och på så sätt hålls produktiviteten uppe.
 • Skicka efter färsk frukt:  I stället för att köpa in bullar till mötena kan du välja ett nyttigare alternativ, kanske färsk frukt. Samarbetar du med ett företag som tillhandahåller fruktleveranser kan du se till att det alltid finns något hälsosamt och välsmakande att äta. Titta även på vad som står på lunchmenyn. Lunchmöten kan vara hälsosamma och uppfriskande om du beställer sallad i stället för pizza eller smörgåsar.
 • Se över godis- och snabbmatsautomaterna. IOm det är möjligt kan du hjälpa anställda att undvika frestelser som lurar i godisautomaterna genom att fylla dem med hälsosammare alternativ – med låga halter av mättat fett och salt

 

4. Bekämpa influensan

 

Influensa och andra förkylningar kan få en dominoeffekt på arbetsplatsen, särskilt när man arbetar nära varandra. Personalen slås ut och produktiviteten blir lidande. Men när temperaturen sjunker behöver det inte nödvändigtvis innebära att rinnsnuva och nysningar invaderar kontoret.

Lägg till följande i checklistan för att stoppa bakterierna och hålla personalen frisk:

 • Torka av gemensamma beröringsytor: Tänk på hur många människor som vidrör dörrhandtag, trappräcken, hissknappar, kopiatorer och telefoner, vattenkylare, varuautomater och bankomater. Det är viktigt att rengöra dessa gemensamma ytor – och extra viktigt under influensasäsongen – för att hålla bakterierna borta. Även om ytan verkar vara ren kan den fortfarande ha bakterier, så det är viktigt att etablera rutiner för regelbunden rengöring och lära ut vikten av handtvätt till anställda. Saker som enskilda anställda ofta vidrör kan också ha bakterier. Studier visar att en tredjedel av alla anställda anser att deras tangentbord och telefoner är de smutsigaste sakerna de har på kontoret, men mindre än 10 % säger att de rengör dem regelbundet. Du kan få en renare och hälsosammare kontorsmiljö genom att tillhandahålla rengöringsservetter och uppmuntra personalen att torka av sina arbetsplatser.
 • Utbilda personalen: Överväg formella utbildningskampanjer, inklusive nyhetsbrev och informativa affischer, som uppmuntrar personalen att ”hålla för munnen vid hosta” och att ”nysa i ärmen” (inte händerna) när man inte har en näsduk. Betona återigen vikten av handtvätt.

5. Utnyttja tekniken

65 % procent av de anställda säger att de går till kontoret när de är sjuka, vilket hindrar dem från att arbeta fullt ut. Även deras kollegor utsätts då för en mängd olika bakterier och hela kontoret kan drabbas. När brådskande projekt gör det svårt att ta ut en sjukdag kan tekniken göra det möjligt för anställda att fortfarande arbeta utan att riskera smitta andra i sin närhet. Det är enkelt och ofta lönsamt för företag att erbjuda tekniska verktyg och kunskap för att uppmuntra sina anställda att arbeta hemifrån om de blir förkylda och på så sätt behålla en friskare arbetsmiljö på arbetsplatsen.

 

   • Vänta inte – vaccinera nu: Utbilda personalen om vikten av att ta årliga influensavaccinationer. Enligt CDC (Centers for Disease Control and Prevention) börjar influensasäsongen vanligtvis i oktober och kan pågå fram till maj. Eftersom det tar ungefär två veckor för kroppen att utveckla skyddande antikroppar – och för att vaccinet ska bli effektivt – efter att man fått sin influensaspruta, är det en god idé att vaccinera sig i ett tidigt skede så att man är skyddad vid början av och under influensasäsongen.
   • Gör det enkelt att arbeta hemifrån: Förespråka inte att man ska härda ut på kontoret. Uppmuntra istället anställda att arbeta hemifrån om de blir förkylda. Om personalen arbetar hemma med rätt tekniska verktyg och bra infrastruktur bidrar det till hög produktivitet och effektivitet. Viktiga verktyg är bärbara datorer och/eller surfplattor för anslutningsmöjligheter utanför kontoret, och enkel tillgång till företagets virtuella privata nätverk (VPN). Se till att alla anställda även är väl förtrogna med företagets datasäkerhetsrutiner, speciellt om de har åtkomst till känsliga data och överför viktiga filer på och utanför kontoret.

 

Det är ett lagarbete

Att bidra till personalens välbefinnande på arbetsplatsen bör vara ett gemensamt intresse. Ovanstående initiativ, rutiner och aktiviteter omfattar olika avdelningar i en organisation, så det är naturligt för flera parter och intressenter att engagera sig. Åtgärder för en hälsosam arbetsplats visar att företaget engagerar sig i de anställdas välbefinnande och bidrar till minskad sjukfrånvaro, högre produktivitet, en hälsosam livsstil och minskade.