Tips & Tricks

Ordning på kontoret – ordning på tankarna

Små insatser bidrar till att arbetet på kontoret blir mer effektivt och målorienterat. Vi har sammanställt några viktiga tips till dig.

Principer för bra ordning: skapa grunden för ett strukturerat flöde i arbetet
Varje projekt hotar att omintetgöras av oordning och felstyrning. Detta kan uppstå i allt från receptionen till företagsledningen.  Genom att göra några små förändringar på din arbetsplats och i din kontorsmateriel kan du starta förändringsprocessen mot bättre struktur och högre effektivitet.

Detta gäller också för inköp av kontorsmateriel.  Effektiv planering, beställning och leverans av inköpen kan dramatiskt förbättra din verksamhet och tillföra en avgörande konkurrensfördel i det långa loppet.

För att kunna utföra diverse aktiviteter på arbetsplatsen på ett effektivt sätt krävs vissa hjälpmedel. Var och en av de anställda ska utrustas med den materiel de behöver för att undvika att de tvingas låna av varandra vilket medför förflyttning och negativ påverkan på produktiviteten.

Arkivering och registrering, märkning och protokollförande är områden där edding hjälper till och tillhandahåller lösningar. Sedan mer än 55 år har edding erbjudit en brett sortiment av skriv- och märkprodukter, perfekta för att var och en ska kunna uppnå sina mål och uppgradera arbetsplatsen.

Läs våra tips och ta reda på hur edding i hög grad kan förenkla din personals arbetsrutiner och förbättra deras prestationer.

Vid ett möte kan en uppsättning anteckningar räcka
I dagens arbetsmiljö ligger nyckeln till en framgångsrik verksamhet i förmågan att på ett effektivt sätt kommunicera, utbilda och informera. Trots detta anser personer i ledande ställning att mer än 67 % av mötena är misslyckade.

En förklaring till denna förvånansvärt höga andel kan vara att under mötena talar fler personer än en i taget. Detta leder ofta till att mötesdeltagarna drar olika slutsatser av en och samma konversation. Om du vid ett senare tillfälle jämför deltagarnas mötesanteckningar kan du få intrycket att de allesammans närvarade vid olika möten.

Vår lösning: Få mötesdeltagarna att summera de viktigaste punkterna på en whiteboardtavla eller ett blädderblock med hjälp av edding 360 / 363 whiteboardpenna och edding 380 blädderblockspenna. Som uppföljning kan du ge deltagarna digital tillgång till en fotodokumentation av resultaten.

Fördelarna för dina kollegor:

• Effektivare och mer tillfredsställande möten
• Standarddokumentation av resultaten
• Förbättrad laganda

Har du glömt att sätta tillbaka huven på pennorna? Tack vare eddings ”cap-off-bläck”, är våra märkpennor fortfarande klara att användas – även efter flera dagar! Bekväma och praktiska med sina inbyggda fickclips är de alltid tillgängliga – klara för användning vid varje spontant eller planerat möte!

Använd enkelt markering som visar vad som finns inuti
På varje kontor finns ett stort antal anteckningar och noteringar. Även om kontoren nu har blivit mer digitaliserade produceras det stora mängder utskrifter och kopior. Visste du att på många kontor misslyckas man med att lokalisera 20 % av dessa papperskopior och utskrifter eftersom de blivit felaktigt eller dåligt märkta och arkiverade?  Enbart sökandet efter något i 15 minuter om dagen innebär en förlust uppgående till 2 500 € räknat på en timlön om 50€ per år och anställd. För att undvika att begravas under ett berg av papper och tillbringa kortare tid i sökandet är det väl värt att förbättra de administrativa rutinerna. Märk mappar och skyddsomslag med ämne och datum med hjälp av edding 2000C, 400 och 25 EcoLine permanenta märkpennor. Härmed får du bättre överblick och du kan enkelt och snabbt hitta dina dokument. Eftersom bläcket torkar snabbt, tål ljus och slitage utan att blekna är pennorna det perfekta tillbehöret för att bringa ordning på det mest kaotiska skrivbordet!

Markeringar med hjälp av färg
Det är kanske inte alltid du har tid att skriva detaljerade noteringar om artiklar eller filer. Använd märkpennor i olika färger som hjälp att strukturera en text. Skriv små noteringar i marginalen för att sammanfatta de viktigaste punkterna och hjälpa dig att memorera dem. Vårt tips: När du ska betona diverse fakta i ett dokument kan du använda olika färger och göra perfekta inbördes prioriteringar med hjälp av överstrykningspennorna edding 345 och edding 24 EcoLine.  Då åtminstone 90 % av edding 24s huv och kropp är tillverkade av förnyelsebara resurser kan du visa ditt engagemang för miljön genom dina inköp av “gröna” kontorsprodukter.

Strukturera upp ditt arbete och förlita dig på de pålitliga produkterna med lång livslängd från edding. Så fort du har upptäckt den kvalitet som edding levererar kommer du aldrig att se någon annanstans.