Sex skäl till varför lekfullhet kan stärka dig och ditt företag
Tips & Tricks

Sex skäl till varför lekfullhet kan stärka dig och ditt företag

Lek är kanske vår första medvetna handling och är en grundläggande del av vad det innebär att vara människa. Från den sekund ett barn kan le kommer föräldern att leka tittut eller göra roliga ljud för att få barnet att skratta. Med detta första förtjusta skrik börjar ett liv av lek. Från småbarnsåren till sena tonåren prioriterar omgivningen att förse barnen med leksaker, aktiviteter och gott om ostrukturerad tid med familj och vänner för att leka, skapa och fantisera.

Några år senare när väl arbetslivet startar kan det verka som att lek är mindre viktigt, eftersom det är svårare att kombinera med vardagens alla uppgifter och ansvarsområden. Men lek är minst lika viktigt för vuxna som för barn – särskilt när det gäller att vara en god kollega.

 

Vi har därför listat de sex främsta skälen till att du bör fortsätta leka även när arbetslivet knackar på dörren: 

1. Lek gör dig mer positiv

Lek är inte något som behöver förbises bara för att du är på din arbetsplats. Lek kan nämligen leda till mer humor och skratt på arbetsplatsen vilket inte bara är roligt för dig och dina kollegor, det har också visat sig ha en positiv effekt på teamets prestation.

Enligt studier[1] kan lekfullhet leda till en rad positiva effekter såsom högre energi, och ökat engagemang, något som lätt kan smitta av sig på andra kollegor. Förena därför nytta med nöje och avvara tid till lite lek för att få en boost av energi och känna en puls av positivitet strömma genom kroppen.

 

2. Lek gör dig mer produktiv

Studier[1] säger att många medarbetare inte ser möten som produktiva eller effektiva vilket ofta kan leda till att de fruktar att delta i dessa. Improduktiva möten kan nämligen leda till en minskad arbetstillfredsställelse och välmående på arbetsplatsen.

För att göra möten mer produktiva är det därför en god idé att införa lekfulla aktiviteter. Forskning1 visar nämligen att lekfullhet ökar produktiviteten på arbetsplatsen genom att göra arbetsuppgifter roligare och mer engagerande.

 

3. Lek höjer arbetsglädjen

Lekfullhet är något som ofta kopplas ihop med någon form av glädje. Glädjen att vinna på fia med knuff eller glädjen när kollegan säger en lustig gissning på hänga gubbe. Saken är den att lekfullhet på arbetsplatsen även är starkt förknippad med glädjen du kan känna för arbetet du utför.

Undersökningar[2] visar nämligen att lek kan minska tristessen du kan känna för ett enformigt arbete och samtidigt få din arbetsglädje att öka. Du bör därför överväga att införa lekfulla element i ditt arbete för att skapa den där extra motivationen som ibland kan behövas och i samma veva göra dina arbetsdagar lite roligare.

 

4. Lek gör dig mer kreativ

Barn kan ha en väldigt livlig fantasi och berätta historier om både det ena och det andra som har hänt på dagens rast. De kan till exempel ha förvandlat en hög med pinnar till ett slott eller en innebandyklubba till ett lasersvärd, bara genom sin vilda fantasi. Detta bottnar bland annat i ett öppet, lekfullt och kreativt sinne, något som du bör ta med dig in i arbetslivet.

Forskning[1] visar nämligen att lekfullhet är en viktig pusselbit för en organisation som vill skapa ett innovativt och kreativt arbetsklimat. Genom att införa lekfulla element i möten och arbetsuppgifter får medarbetarna en chans att bete sig på ett annorlunda sätt och därigenom tänka kreativt.

Ett lekfullt sinne har framförallt en stark påverkan på det kreativa tänkandet under gruppaktiviteter och möten. Detta eftersom att det uppmanar till öppenhet, motivation och samarbete som i slutändan gynnar ett kreativt arbetsklimat.

 

5. Lek minskar stressen

Enligt studier[3] känner lekfulla vuxna mindre stress i livet och har bättre förmåga att hantera problem. Lekfulla individer känner nödvändigtvis inte färre stressfaktorer, men de ser däremot saker på ett annat sätt vilket kan leda till att de inte känner lika hög stress. Det kan göra att lekfulla personer bedömer att de kan hantera något som för mindre lekfulla personer normalt vore en stressig händelse, och att de därmed upplever betydligt mindre stress.

Forskning3 visar även att glada människor känner en lägre nivå av stress och glädje är en viktig del av ett lekfullt sinne. Lek på arbetsplatsen kan således leda till glädje som i sin tur leder till en mindre stressig tillvaro för dig och dina kollegor.

 

6. Lek lockar till sig nya talanger

Möjligheten att ha roligt på arbetsplatsen kan ge din organisation ett betydligt högre värde, både internt och externt. Att dela med sig av den trevliga och glädjefyllda atmosfären på arbetsplatsen kan visa sig vara en viktig del i att stärka ert employer branding och få uppmärksamhet på sociala medier.

För att locka till sig nya talanger till företaget är det därför viktigt att peka på en trevlig arbetsplats där arbete kombineras med lek. Studier1 visar nämligen att den nya generationen tycker att det är viktigare att ha kul på jobbet i jämförelse med tidigare generationer.

Var därför inte rädd för att dela med er av medarbetare som spelar pingis på lunchen, eller använder en lekfull teknik med notislappar under ett veckomöte. Genom att göra detta skapar ni ett fönster in i er organisation som en potentiell talang kan se och få känslan av att de ”känner” er som företag på ett annat sätt och se er mänskliga sida. Detta kan göra att de känner ett mindre hinder från att kontakta er.

 

Få även in lek i ditt vardagliga liv

Lek är lika viktigt för vårt välbefinnande som att äta nyttig mat, träna och att sova gott om natten. I sitt TED-föredrag om vikten av lek säger Brown att ”motsatsen till lek inte är arbete, det är depression”. Ett liv utan lek kan leda till att man blir ledsen, inbunden och känner sig orättvist behandlad. Det innebär att leken, precis som sömnen, inte kan vänta till semestern – den måste vara en del av vardagen!

Den goda nyheten är att lek kan ske överallt, till och med på kontoret. Lek kännetecknas ofta av nöje, spontanitet och interaktivitet. Detta kan enkelt uppfyllas med en snabb spelomgång på telefonen mellan möten, att delta i en träningstävling med kollegorna eller spela lite fotboll med vännerna på lunchen.

Efter arbetet bör du avsätta en stund och göra något roligt, som att spela padel, läsa en bok eller fixa i trädgården. Utgå från vad du tycker om att göra och hitta någon form av lek som gör att du kan koppla av. Och glöm inte, man blir aldrig för gammal för att leka.

 

Lek är något som ar varit med oss sen urminnes tider. Redan de gamla grekerna började med längdhopp, löpning och diskuskastning som även utvecklades till olympiska grenar. Det är lite väl magstarkt att likställa hänga gubbe med längdhopp i det antika Grekland, men det är ändå ett tecken på att lek av något slag alltid har funnits och kommer finnas kvar för all framtid.

 

[1] West, S. E. et al. (2016) Play and productivity: enhancing the creative climate at workplace meetings with play cues. American journal of play. 9 (1), 71–.

[2] Bakker, A. B., Scharp, Y. S., Breevaart, K., & de Vries, J. D. (2020). Playful Work Design: Introduction of a New Concept. The Spanish journal of psychology23, e19.

[3] Magnuson, & Barnett, L. A. (2013). The Playful Advantage: How Playfulness Enhances Coping with Stress. Leisure Sciences, 35(2), 129–144.