Tips & Tricks

Sju tips för att bevara hållbarhetstänket när trycket är högt

Att vidta åtgärder mot en mer hållbar arbetsplats kan spara pengar åt organisationen och bidra till en grönare miljö. Men när medarbetarna är stressade över att uppfylla mål och hålla tidsplaner, eller när det är högsäsong i kontorskalendern t.ex. i slutet av räkenskapsåret, känns det kanske inte som högsta prioritet att kasta äppleskrutten på komposten.

Stress är en stor oroskälla för HR-avdelningar eftersom det kan leda till sänkt produktivitet och sjukdagar, så att lägga till onödig press på att vara ”grön” är definitivt inte någon bra idé. Nyckeln till att fortsätta driva arbetsplatsen effektivt och hållbart och samtidigt hålla stressnivåerna nere, är att göra det enklare att vara ”grön” än att inte vara det.

Utöver fördelarna med lägre elräkningar och med att använda mindre papper föreslår forskning att människor faktiskt blir lyckligare av en hållbar arbetskultur. Forskare från University of Massachusetts-Dartmouth i USA genomförde 2011 en studie som ledde till slutsatsen att ”det finns ett signifikant positivt samband mellan upplevd miljöinsats och anställdas tillfredsställelse”.

 

Här är sju enkla idéer för hur ni behåller arbetsplatsens hållbarhetstänk när medarbetarna arbetar under tryck:

 

1. Ge dem inte alternativet att kasta bort saker. 

Genom att ta bort papperskorgarna under skrivborden och bara ha återvinningskärl kommer personalen naturligt att följa de hållbara metoder som ni vill införa för att göra sig av med sitt avfall – oavsett om det är ett bananskal eller några papper.

2. Se till att det finns te och kaffe för att förfriska era törstande medarbetare – men visa att ni menar allvar med att vara en hållbar arbetsgivare genom att fylla på med rättvisemärkta produkter.

Kanske kan ni se till att det finns några koffeinfria etiska alternativ också, för att hjälpa personalen att behålla lugnet i pressade lägen.

3. Kontrollera temperaturen på kontoret. 

Ingen kan prestera optimalt i en alltför kvav miljö – eller om luftkonditioneringen sprider en arktisk vind genom kontoret. Var extra uppmärksam på termostaterna och ändra systemet vid behov – så mycket energi går förlorad p.g.a. ineffektiv uppvärmning och kylning att den nya tekniken kan betala sig själv inom en relativt kort period. Genom att välja och hålla en lämplig temperatur främjas hållbarhetstänket utan någon egentlig ansträngning – något att tänka på när tidsramarna är snäva och trycket är högt.

4. Investera i maskiner med flera funktioner. 

Det går nu att köpa maskiner som kombinerar funktionerna hos skrivare, kopiatorer och skannrar, vilket sparar underhållskostnader och ersättningsmaskiner. Nu kommer ni inte längre att ha tre separata överflödiga produkter på kontoret som drar ström när de står på standby eller inte används – istället kan ni göra en rad olika uppgifter: skriva ut, kopiera och skanna, allt på samma enhet. Att spara energi är lika med ökad miljöbesparing – plus att en sådan flerfunktionsenhet hjälper till att förbättra personalproduktiviteten.

5. Be personalen att bara skriva ut när det behövs 

– och när de gör det ser ni till att de har valt inställningen ”dubbelsidig”, så att de agerar mer hållbart utan att ens tänka på det. En genomsnittlig kontorsanställd tros använda 10 000 ark papper varje år, så om det finns utrymme att skära ner och stoppa onödiga utskrifter kommer kontorets gröna grundsyn bara att gynnas.

6. Säkerställ att ni har rätt papperskvalitet för det arbetet kräver, givetvis i ett miljömärkt eller återvunnet material. 

Det här är ett annat bra exempel på hur en liten åtgärd – att ändra papperstyp – kan få en långvarig positiv miljöeffekt.

7. Uppmuntra medarbetarna att slå av sina bärbara datorer först, när de stänger dem i slutet av en hektisk dag. 

Detsamma gäller allt från skrivaren till den stationära datorn, det sparar energi och ökar maskinens livslängd. Det kan vara betungande att hålla på och slå på och av produkter när det är stressigt, men att stänga ned och slå av i slutet av dagen är det bästa för vår miljö.

Det finns många sätt att göra arbetsplatsen grönare och mindre stressig – oavsett tryck. Lyreco erbjuder ett brett utbud av fler tips och lagerför ett stort antal miljövänligare produkter att välja bland.