Villkor Villkor och juridisk information för att handla på lyreco.se

 

Företagsinformation
Vårt Miljö- och kvalitetsarbete > >
Cookiepolicy
Integritetspolicy
Integritetspolicy för chat online
Användarvillkor
Allmänna villkor
För konsument – Ångerrätt och retur

Vårt Miljö- och kvalitetsarbete

Lyreco Sverige AB har arbetat strukturerat med socialt ansvarstagande frågor under många år och arbetet är väl integrerat i befintlig systematik och arbetssätt.

2011 mottog vi priset som "Årets Utmärkt Gröna Leverantör" av Miljöstyrningsrådet för vårt arbete inom miljöområdet och arbetet med våra kunder. Något vi är oerhört stolta över!

”Vi har länge varit certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och arbetat strukturerat med hållbarhetsfrågor. Att gå för en ISO 26000 verifiering var en naturlig utveckling och gav oss ett kvitto på det goda arbetet vi gör inom området. Vi är oerhört stolta med att vara först ut i branschen med ett tredjeparts verifierat hållbarhetsarbete”. säger Johanna Jigmo-Linde, miljö- och kvalitetschef på Lyreco.

Läs gärna mer om vårt arbete inom miljö, kvalitet och CSR i vår hållbarhetsredovisning eller kontakta oss via SEkundservice@lyreco.com.

Ladda ner

Staples miljöcertifikat ISO 14001 (pdf)
Staples kvalitetscertifikat ISO 9001 (pdf)
SP’s uttalande om ISO 26000 (pdf)
Staples uttalande om ISO 26000 (pdf)
Staples egendeklaration (pdf)

Läs gärna vår miljöpolicy och kvalitetspolicy.

Kort om ISO 26000:2010

ISO 26000 är till för att stötta företag att strukturera upp deras hållbarhetsarbete. Standarden tar upp 7 huvudområden organisationen behöver beakta:

 • Verksamhetsstyrning
 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetsförhållanden
 • Miljö
 • Goda verksamhetsmetoder
 • Konsumentfrågor
 • Samhällsengagemang och utveckling

Som ska genomsyras av 7 grundprinciper för socialt ansvarstagande:

 • Ansvarighet
 • Transparens
 • Etiskt uppträdande
 • Respekt för intressenternas intresse
 • Respekt för rättstatens principer
 • Respekt för internationella uppförandenormer
 • Respekt för de mänskliga rättigheterna

ISO 26000 ger god vägledning i hur organisationer kan påbörja och strukturera samt integrera sitt hållbarhetsarbete i verksamheten.

ISO 2600:2010 är inte en certifierbar standard, däremot finns det i några få länder (Sverige är ett av dem) möjligheter att verifiera sig mot standarden via systematisk egendeklaration. Den svenska specifikationen: ”Svensk specifikation SIS-SP 2:2015 Socialt ansvarstagande – Systematisk egendeklaration” möjliggör en verifiering av organisationers hållbarhetsarbete. Skillnaden blir att istället för ett certifikat får man ett uttalande av revisionsbolaget att organisationen lever upp till kraven. Detta uttalande tillsammans med organisationens egna uttalande och dokument med svar på de 77 frågor som egendeklarationen består av, bildar tillsammans ett verifikat på att organisationen lever upp till standardens krav. Detta är precis som för ett certifikat; en oberoende granskning och bedömning av organisationens arbete med socialt ansvarstagande.