LIFECLEAN Ytdesinfektion Standard 500ml   lades till i vagnen.

LIFECLEAN Ytdesinfektion Standard 500ml

162869
|
flaska om 0.5 l

Jämför med andra produkter
125,00 kr  inkl. moms
Jämför med andra produkter

Miljömärkningar och övriga symboler

eco-icon
Rengör och desinficerar ytor och redskap, innehåller ej alkohol eller klor.
Dokumenterad effekt mot virus, bakterier, mögel och sporer.
MPN: 16200-SE-05
Volym: 500 ml
Rengör och desinficerar ytor och redskap, innehåller ej alkohol eller klor.
Dokumenterad effekt mot virus, bakterier, mögel och sporer.


High-level desinfektion med högt avdödningsspektrum för icke-invasiva medicintekniska produkter, avsedda för rena förhållanden (synbart rent).
LifeClean har 100% desinficeringseffekt och är utvärderad som high-level desinfektion vid Statens Serum Institut (SSI).
High-level disinfectantsmedel, full effekt inom 2 minuter.
För disinfectant av ytor enligt gällanda rutiner. Med baktericidal, fungicidal, virucidal och sporicidal effekt.
Med LifeClean desinfektion avlägsnar du effektivt smuts och tidigare applicerade kemikalier. Applicera en generös mängd LifeClean desinfektion på en ren trasa och torka ytan. Efter desinfektion, torka av ytan om det råder osäkerhet kring materialkompatibilitet med desinfektionslösningen.
Regelbunden avsköljning med vatten rekommenderas.
Godkänd enligt EN-standarder för bakterier, virus, svamp, jäst, mykobakterier enligt EN 13697, EN 13704, EN 14476, EN 13727, EN 14563, EN 14348, EN 13624, EN 14562.

Full effekt inom 2 minuter
Innehåll: Klordioxid (200 ppm) och tensider
pH: ca 2
Hållbar 4 veckor från öppningsdatum
Lagringstid 12 månader i kylskåp
Lagringstid 6 månader i rumstemperatur
Säkerhetsdatablad
Produktblad
Rengör och desinficerar ytor och redskap, innehåller ej alkohol eller klor.
Dokumenterad effekt mot virus, bakterier, mögel och sporer.
MPN: 16200-SE-05
Volym: 500 ml
Rengör och desinficerar ytor och redskap, innehåller ej alkohol eller klor.
Dokumenterad effekt mot virus, bakterier, mögel och sporer.


High-level desinfektion med högt avdödningsspektrum för icke-invasiva medicintekniska produkter, avsedda för rena förhållanden (synbart rent).
LifeClean har 100% desinficeringseffekt och är utvärderad som high-level desinfektion vid Statens Serum Institut (SSI).
High-level disinfectantsmedel, full effekt inom 2 minuter.
För disinfectant av ytor enligt gällanda rutiner. Med baktericidal, fungicidal, virucidal och sporicidal effekt.
Med LifeClean desinfektion avlägsnar du effektivt smuts och tidigare applicerade kemikalier. Applicera en generös mängd LifeClean desinfektion på en ren trasa och torka ytan. Efter desinfektion, torka av ytan om det råder osäkerhet kring materialkompatibilitet med desinfektionslösningen.
Regelbunden avsköljning med vatten rekommenderas.
Godkänd enligt EN-standarder för bakterier, virus, svamp, jäst, mykobakterier enligt EN 13697, EN 13704, EN 14476, EN 13727, EN 14563, EN 14348, EN 13624, EN 14562.

Full effekt inom 2 minuter
Innehåll: Klordioxid (200 ppm) och tensider
pH: ca 2
Hållbar 4 veckor från öppningsdatum
Lagringstid 12 månader i kylskåp
Lagringstid 6 månader i rumstemperatur
Säkerhetsdatablad
Produktblad